Næstved Kommune - Åben Skole

Gratis kursus om masker og æstetiske læreprocesser

Dette kursus giver jer indblik i maskebygning, teaterøvelser, improvisation og leg med masken som udgangspunkt. Bliv inspireret af tre professionelle maskekunstnerne, Randi Kjær, Brigitte Maack og Signe Gravlund Thomsen, som vil give jer masser af hands-on erfaringer, som let kan omsættes til egen praksis.

Desuden deltager Anette Møller Hansen fra professionshøjskolen Absalon. Hun bidrager med et oplæg om tværfaglighed, æstetiske læreprocesser og forskningsresultater inden for det praktisk musiske felt.

Formålet med kurset
Kurset har til formål at skitsere et praksisfelt, hvor æstetiske læreprocesser udfoldes på et højt niveau. Det efterfølgende arbejde med maskebygning og maskespil hjemme på skolen kan være med til at starte en tradition på egen skole eller på anden måde indgå i den daglige undervisning. 
Desuden inviteres kursisterne til at deltage med egen klasse i maskeparaden, der åbner Kulturnatten i Næstved fredag d. 4. oktober kl. 16.00.

Praktiske oplysninger
Kurset er gratis og afholdes onsdag d. 18. september fra kl. 9.00-16.00 i Børnekulturhus Næstved, Grønnegade 10. Alle lærere i Næstved Kommune er velkomne. 

Tilmelding
Tilmelding til kurset sker til børnekulturkonsulent Katrine Gjesing på kgjes@naestved.dk. Tilmeldingsfrist 4. september 2019.
 

Program for lærerkurset om masker onsdag d. 18. september
9.00: Velkomst 
9.15: Teaterøvelser, improvisation og leg med masken som udgangspunkt 
10.45: Billedeksempler og video om masker og maskeparader 
11.00: Frokost
11.30: Et kig ind i maskens kulturhistorie
11.45: Maskebygning – præsentation af forskellige teknikker
12.45: Maskebygning fortsat - samtale om hvordan de forskellige deltagere evt. tænker at kunne bidrage til paraden d. 4. oktober
13.30: Pause
14.00: Oplæg fra Anette Møller Hansen om tværfaglighed, æstetiske læreprocesser og forskningsresultater inden for det praktiskmusiske felt
14.45: Planlægningsmøde i grupper
15.30: Teaterøvelser, improvisation og leg med masken som udgangspunkt
16.00: Tak for i dag 
 

En del af det tværkommunale projekt "FÆLLESSKABT"

Lærerkurset er støttet af "Fællesskabt – Kultur i skolen" som er et kulturaftale projekt i Kulturregion Storstrøm, dvs. Stevns, Faxe, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland kommuner, der bl.a. fokuserer på at styrke og etablere samarbejder mellem skoler og lokale kulturaktører i forbindelse med Åben Skole.  
 
 

Maskekursus
Maskekursus

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
Varighed:
7 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
20 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Lærere fra 0.-10.kl.