Skole-Kirke-Tjenesten

Han gik sig over sø og land

Fem udvalgte fortællinger fra Bibelen.

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med følgende 5 fortællinger fra Det Nye Testamente: Mariæ Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelses-spørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Eleverne vil på den måde også kunne spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at mange af de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som stilles af mange her i dag.

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. Her kan de også opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.

Sø og land
SKT

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Læsning, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleven har viden om og kan udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål og kan udtrykke sig om opfattelser af Gud og tro.

Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster og kan samtale om en teksts tema.