Museerne Helsingør

Helsingørs historie. Aktiv Byvandring

Kigger vi på byrummet i Helsingør, er byens historie tydeligt til stede. Helsingørs historie er historien om sundtoldstiden, om skibsværftet og industrialisering og senere om nutidens kultur-/turismeby. Kvarteret omkring Centrum fremstår som eksempler på det levede liv i sundtoldstidens overklasse, og i området omkring kulturværftet blandes industrialiseringen og kultur/turisme sammen. Den historiske fortælling om byens historie passer fint overens med den bevarede by og bliver den, vi erindrer. Historien om den driftige handelsby og den stolte arbejderby.

En byvandring for skoleklasser, der gerne vil være lidt aktive undervejs på turen gennem byen.

Vi går baglæns gennem byens ca. 600 årige historie, hvor børnene får små aktive opgaver undervejs. Vi starter i kultur- og turist- byen med arkitektur, der har nyfortolket det historiske industrielle byrum. Turen går ind på det gamle skibsværftsområde, hvor værftsarbejderne stadig kigger ned på os fra murene. I Helsingør bykerne finder vi historier om Sundtoldens livlige gader med handel, det fine liv, værtshuse, slåskampe og lort og dyr i gaderne. Vi slutter i middelalderbyen med kloster og kirke.

Indholdet på turen tilrettelægges efter målgruppen, men inkluderer altid dialogisk undervisning og konkrete øvelser og materialer.

Turen er ca. 2 km.

Kirkestræde med Domkirken i baggrunden.
Her hærgede pesten i 1711.
Foto

Museerne Helsingør

©

Museerne Helsingør

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
Skal I på lejrskole? For 700 kr. kan I få både bagageopbevaring ml. 10-15 OG en byvandring som intro til vores historiske by.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie, Kristendomskundskab, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Historie/historiebrug:
- Eleverne får en forståelse for opbygning af byrum på tværs af tid.
- Eleven får et blik for de historiske bygninger og steder i byen.
- Eleven kan bruge det historiske byrum som historisk kilde og som et konkret bevis på de mennesker, der har boet her og brugt byrummene i fortiden, i nutiden og i fremtiden.

Efter forløbet kan eleven:
Forholde sig nuanceret til historisk fortælling
Fortælle om nuancer i byens historie og koble det til nutidig brug af byen.