Skoletjenesten Kolding

Heltene fra Kolding

De slesvigske krige

Kolding havde en helt central placering i de slesvigske krige, som er skelsættende begivenheder i danmarkshistorien.

Det betyder, at de store fortællinger om slagene og deres helte har afsat spor i byen – både i form af fysiske mindesmærker og i form af fortællinger om dem, der kæmpede her. I dette forløb skal eleverne med udgangspunkt i arkivets og museets samlinger undersøge, hvad en historisk helt er, og hvordan eftertiden er med til at skabe og farve forståelsen af, hvad der faktisk skete.

Forløbet kan med fordel kombineres med byvandringen om Slaget ved Kolding i 1849. I så fald tager forløbet 3 timer.

Slaget ved Kolding
Foto

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.