Kolding Stadsarkiv

Herfra min verden går

Arkivets samlinger sættes i spil i dette forløb, hvor eleverne selv skal brainstorme, researche og strukturere deres viden i en fortælling om deres lokalområde, som andre kan få glæde af.

I dette forløb introduceres eleverne for en historikers arbejdsproces, fra en historisk forundring opstår, til en fortælling kan udfoldes – og de introduceres til en alternativ måde at strukturere deres viden og fortælling på.

Gennem en fælles brainstorm over skolens lokalområde findes der i fællesskab frem til en række historiske fortællinger, som eleverne gerne vil dykke ned i og undersøge nærmere. Det gør de på egen hånd ved hjælp af forskellige databaser og kilder fra arkivet – hvis der findes nogen. I arbejdet med kilderne skal eleverne tage stilling til, hvilke kildetyper de arbejder med, og til kildernes troværdighed, nøjagtigt som en historiker også gør det. 

Når den nødvendige viden er opnået, skal eleverne formidle den. Til den del introduceres eleverne til storyboard, som en hjælp til at strukturere deres nye viden og omsætte den til formidling af en god fortælling på en alternativ måde. 

Til slut samles op i plenum, hvor hver gruppe giver et kort resumé af deres fortælling. Alle storyboards kan efterfølgende samles til en fælles rute/byvandring, som klassen evt. kan tage en parallelklasse eller mindre klasse med ud på. 

Storyboard
Storyboard
Foto Kolding Stadsarkiv © Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder.

Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.