Fredericia Natur & Miljø

Hjælp de vilde bier (Det Grønne Rum)

Børnene arbejder med bien som levende organisme. De vil gennem fortælling og tegning få viden om dens levevis og livscyklus, og hvorfor bier er vigtige i vores natur og for bestøvning af planter. I forløbet bygger eleverne selv et bihotel, så de får mulighed for at fordybe sig og følge biens liv hjemme i institutionen.

Idéer til før besøget:

Pædagoger kan sætte sig ind i emnet ved at læse den vedhæftede baggrundsviden ”Hjælp de vilde bier”. Se vedhæftede dokument.

I Det Grønne Rum tegner og fortæller vi om opbygningen af en bi som eksempel på et insekt ved hjælp af modeller.

Vi taler om forskellige typer af bier, og hvad de lever af, deres levesteder og livscyklus.

Børnene tegner selv bier og lærer hermed kendetegn for en bi.

Vi taler også om, hvordan man kan hjælpe bierne ved at skabe gode levesteder i naturen eller en have.

Børnene arbejder i grupper om at lave simple bihoteller/redesteder.

Bihotellerne placeres i børnehaven, hvor børnene løbende kan holde øje med, om bierne indtager redestedet. Bemærk, at solitære bier ikke er aggressive, og at I derfor ikke skal være nervøse for, at de stikker.

Børnene sår/planter blomsterplanter i børnehaven (aktivitet forår/sommer).

Børnene laver bihoteller.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
20 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Lære om bien