Fredericia Natur & Miljø

Hjælp fisken

”Hjælp Fisken” er et tilbud til dansk eller sprogfagene med en formidlingsevent til borgerne i Fredericia. Gennem film, IT-præsentationer, plakater, sociale medier og evt. flere sprog udvikler eleverne en kampagne, som anviser handlemuligheder i forhold til et godt vandmiljø. Natur & Miljø-afdelingen understøtter med fagligt input og mulighed for undervisning ved et vandløb.

Ud over faglige mål vil eleverne gennem dette forløb styrke deres personlige udvikling bl.a. gennem at formidle i det offentlige rum. Der arbejdes med foretagsomhed og innovation i forhold til at udvikle formidlingsform og produkt.

Det er op til skolen selv at vurdere, hvor meget tid der afsættes til forløbet. Dette kan aftales med Annemette Bargum, der er kontaktperson.

FØR

Eleverne kan som optakt til formidlingsopgaven arbejde med vandmiljø i natur/teknologi, f.eks. undersøge dyre- og planteliv i det lokale vandløb sammen med naturvejlederen, undersøge forskellige udvalgte kemikalier fra hverdagen m.m. Det kan evt. være gennem forløb "Mere liv i vandløbet" 

Eleverne bearbejder deres nye viden ved at udarbejde måder at formidle til borgerne i Fredericia på, hvordan man kan sikre et bedre vandmiljø lokalt.

Se vedhæftede fil om forslag til før-aktiviteter. Se også videoen på Fredericia Kommunes hjemmeside: www.fredericia.dk

UNDER

Eleverne skaber en event, hvor de formidler deres nye viden. Det kan fx være. i lokalområdet ved skolen, til arrangementer på skolen eller i gågaden til borgere, gennem plakater, informationsvideoer, foldere m.m.

EFTER

Tilbage på skolen kan der arbejdes videre med bæredygtighedsbegrebet, interessemodsætninger og handlemuligheder i hverdagen for den enkelte og i fællesskab.

Hjælp Fisken - formidling
Foto

Ulla Kjær Kaspersen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Billedkunst, Dansk, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven kan udtrykke sig om enkle miljøpåvirkninger og bæredygtighed.

Eleverne kan tilrettelægge en proces til fremstilling af et produkt.

Eleverne kan forholde sig til modtager og afsender og udtrykke et budskab med forskellige former.

Eleverne kan udtrykke sig og formidle deres budskab i offentlige steder til borgere i byen.