Hjørring Musiske Skole

Hjørring Musiske Skole

Samarbejde om projekter.

Hjørring Musiske Skole er kommunens kulturskole - vi tilbyder professionel undervisning i musik, billedskole, ballet, dans og drama.

Ud over undervisning kan vi tilbyde et spændende miljø, hvor man kan møde andre med samme interesse - samt lokaler og værksteder, som er særligt indrettet til undervisning i de forskellige kunstarter.

Hjørring Musiske Skole er for alle aldersgrupper i hele kommunen, og nøgleordene for vores undervisning er nærvær, høj kvalitet og gode oplevelser.

På Hjørring Musiske Skole har vi valgt ikke at tilbyde specifikke tilbud inden for skoletjenesten. Til gengæld er vi meget åbne over for samarbejder med alle institutioner i kommunen.

Samarbejdet kan f.eks. være:

Samarbejde mellem kulturskolens lærere og institutionens medarbejdere

Vore lærere inddrages i institutionens dagligdag. F.eks. emneuger, aktivitetsdage, sommerfester, projektdage.

Efteruddannelse

Vi tilbyder små efteruddannelseskurser for jeres personale. Det kan f.eks. være:

• instrumentalundervisningskursus med henblik på akkompagnement til fællessang

• dramakursus

• billedkunst

• kurser i dans og bevægelse

• generelle kurser i sang, spil og bevægelse

Brobygning

Vi underviser i musik, dans, drama og billedkunst, som er særdeles egnet som bindeled mellem førskolen og de yngste skoleklasser.

Partnerskaber

Hjørring Musiske Skole og den enkelte institution knytter forpligtende og gensidigt værdiskabende partnerskabsaftaler om særlige aktiviteter.

Kulturskolens time

Fast ugentlig aktivitet

Vi har en stor vifte af projekttilbud (hver af varighed på 6-8 uger)

Projekterne kan fungere enkeltstående eller tilbydes rullende til et helt område. F.eks. dans, skulptur, band-leg, billedskole, hiphop, drama, kor, dukketeater, MGP, byg dit instrument, Lucia.

Der er mulighed for individuelle løsninger i kulturskolens time, som udarbejdes i dialog mellem Hjørring Musiske Skole og institutionen.

Projekter

Vi indgår gerne som sparringspartner på kulturprojekter. Det kan f.eks. være hjælp til fundraising og projektledelse.

Hjørring Musiske Skole

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Drama - Dramaproduktion, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Billedkunst, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Innovation og entreprenørskab, Musik
Læringsmål:
Flere forskellige læringsmål kan opstilles afhængigt af klassetrin