Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø

Hvad laver præsten?

Hvad skal en præst egentlig tro og vide om Gud og Jesus? Hvor tit har en præst sin præstekjole på? Og hvad laver præster, når de ikke er henne i kirken?

Dette klassiske miniprojekt sætter fokus på præstens job, der rummer livets yderpunkter fra vugge til grav. Forløbet består af et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne skal se, hvordan kirken er indrettet, og høre, hvad præstens opgave er ved døbefonten, ved alteret og på prædikestolen.

De skal også høre om de to hellige handlinger dåb og nadver og have en forklaring på, hvorfor præsten hælder vand på dåbsbarnet, og hvorfor de kristne spiser brød og drikker vin, når de går til nadver.

Præsten fortæller til sidst, hvad han/hun bedst kan lide ved sit job. Afslutningsvis får alle elever et hæfte med hjem, så de kan lave en lille fagbog om præstens job og kirkens indretning. Forløbet afsluttes med et perspektiv ud til andre jobs og en snak om elevernes egne jobdrømme.

Fakta om projektet

  • Fag: Kristendomskundskab/dansk/uddannelse og job
  • Lektioner: 2-4
  • Periode: Hele skoleåret
  • Tilmeldingsfrist: 1.9 2023

Forløbet rummer:

  • Kirkebesøg i lokal kirke
  • Lærervejledning
  • Elevhæfter
Præsten uden for sin kirke

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Dansk - Tale, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Arbejdskendskab, Dansk, Kristendomskundskab
Læringsmål:
følger