Kolding Stadsarkiv

Hvem er jeg? - Aagaards portrætter

Eleverne og deres egne familieforhold sættes i spil i et forløb, hvor eleverne gennem portrætter fra 1800-tallets Kolding får viden om billeder som kilde, Koldings befolkning i 1800-tallet, om familie og slægtsforhold før og nu samt livet i slutningen af 1800-tallet. Eleverne udarbejder en collage, som afspejler hvem de er, og hvordan dette kommer til udtryk i et billeder. Symboler og identitetsmarkører er i fokus i dette forløb i samspil med elevernes lokalhistorie.

Eleverne introduceres til fotografiets historie og en række billeder taget af Koldings første fastboende fotograf P. Aagaard fra 1857-1880. Billederne viser aldersvarende børn af begge køn, en søskendeflok og en familie. Ud fra billederne tager vi en snak om familieforhold i 1800-tallet og om hvad detaljerne på billederne kan fortælle os om personerne: er der nogle detaljer, fx i tøj eller symboler, der kan fortælle os noget om hvilke sociale lag de tilhørte og om hvordan deres børneliv var? Vi sammenligner det vi kan aflæse fra billederne om børnenes liv med elevernes liv. Hvordan adskilte deres liv sig fra elevernes i nutiden og på hvilke punkter er der ligheder?

Herefter skal eleverne reflektere over, hvem de selv er, på en skitse, hvor de må udtrykke sig på skrift, i tegning og collageform. Hvad betyder noget for dem - og hvilke detaljer i et billede af dem ville fortælle noget om hvem de er? Skitsen danner baggrund for det videre arbejde, hvor eleverne vælger et Aagaardbillede, som er nederste lag i deres collage, hvor de sætter revne billeder af dem selv og familiemedlemmer på. Her reflekteres over: Hvem kom før mig; hvor kommer jeg fra? Til sidst overføres detaljerne fra skitsen til collagen.

Læreren skal huske: 

At eleverne skal medbringe et billede I KOPI i A4 str. af et familiemedlem (ikke nødvendigvis af samme køn/alder) og et af dem selv.

Collage udarbejdes
Foto Kolding Stadsarkiv © Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv

Eleven har viden om kildekritiske begreber

Eleven kan fremstille billeder i flere lag

Eleven har viden om visuelle symbolers betydning

Eleven kan formidle viden med billeder