Kolding Stadsarkiv

Hvem er jeg? - Aagaards portrætter

Eleverne og deres egne familieforhold sættes i spil i et forløb, hvor eleverne gennem portrætter fra 1800-tallets Kolding får viden om billeder som kilde, Koldings befolkning i 1800-tallet, om familie- og slægtsforhold før og nu samt livet i slutningen af 1800-tallet. Eleverne udarbejder en collage, som afspejler, hvem de er, og hvordan dette kan komme til udtryk i et billede. Symboler og identitetsmarkører er i fokus i dette forløb i samspil med lokalhistorien.

Eleverne introduceres til fotografiets historie og en række fotografier taget af Koldings første fastboende fotograf, P. Aagaard, fra 1857-1880. Fotografierne viser aldersvarende børn af begge køn, en søskendeflok og en familie. Ud fra fotografierne tager vi en snak om familieforhold i 1800-tallet og om, hvad detaljerne på fotografierne kan fortælle os om personerne: Er der nogle detaljer, fx i tøj eller symboler, der kan fortælle os noget om, hvilke sociale lag de tilhørte, og om, hvordan deres børneliv var? Vi sammenligner det, vi kan aflæse fra billederne om børnenes liv, med elevernes liv. Hvordan adskilte deres liv sig fra elevernes i nutiden og på hvilke punkter er der ligheder?

Herefter skal eleverne reflektere over, hvem de selv er, på en skitse, hvor de må udtrykke sig på skrift, i tegning og collageform. Hvad betyder noget for dem – og hvilke detaljer i et foto af dem, ville fortælle noget om, hvem de er? Skitsen danner baggrund for det videre arbejde, hvor eleverne vælger et Aagaard-foto, som er nederste lag i deres collage, hvor de sætter fotos af dem selv og familiemedlemmer på. Her reflekteres over: Hvem kom før mig; hvor kommer jeg fra? Til sidst overføres detaljerne fra skitsen til collagen.

Læreren skal huske: 

At eleverne skal medbringe et billede i KOPI i max A4-størrelse af et familiemedlem (ikke nødvendigvis af samme køn/alder) og et af dem selv.

Collagearbejde
Foto Kolding Stadsarkiv © Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven kan sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven kan fremstille billeder i flere lag.

Eleven har viden om visuelle symbolers betydning.

Eleven kan formidle viden med billeder.