Rigsarkivet

Hvor finder du Danmarkshistorien?

Kom på tur i Rigsarkivets magasiner. Her kan eleverne se, hvor kilderne til viden om Danmarkshistorien findes. I den forbindelse kigger vi nærmere på en beretning, fotos og en politirapport fra besættelsesårene 1940-45.

Eleverne vil med udgangspunkt i en tid med modstandsgrupper og ikke mindst sabotage under den tyske fredsbesættelse af Danmark blive præsenteret for de mest anvendte kildekritiske begreber, som de skal bruge på to kilder omhandlende den samme sabotagehandling på Citroënfabrikken, Sydhavnen den 24. juli 1943.

Ved at se nærmere på to kilder omhandlende den samme sabotagehandling, får eleverne et godt indblik i og oplevelse af, hvad kildekritik er og hvordan vi bruger det på kilderne, da det bliver tydeligt at der kan være to sider af samme sag og det netop er derfor vi skal være kritiske.

Modstandsfolk, 1945.
Modstandsfolk, 1945.
Foto Frihedsmuseet © Frihedsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleverne kan få viden om en sabotagehandling, modstandsfolk og politiets funktion under besættelsestiden ud fra kilder som en beretning, en politirapport og fotos. Eleverne kan ved hjælp af deres kendskab til kildekritiske begreber og fagord vurdere værdi og troværdigheden af disse forskellige kilder og udtrykke sig mundtligt om dem.

Se alle tilbud fra: