Skoletjenesten Kolding

Hvor går grænsen?

- Om genforeningen i 1920

I dette undervisningsforløb zoomes ind på kanonpunktet Genforeningen i 1920. Kolding ligger i det grænseland, hvor flere begivenheder før, under og efter Genforeningen udspillede sig. Begivenheden sættes i undervisningsforløbet ind i en sammenhæng gennem kilder, der kan belyse forskellige aspekter af denne væsentlige historiske begivenhed. Eleverne arbejder selv aktivt med forskellige kildetyper såsom aviser, erindringer, breve, postkort samt billeder, der hver især bidrager til forståelsen af Genforeningens betydning i dens samtid og i dag. Igennem dagen lægges op til, at eleverne reflekterer over Genforeningens betydning for dem selv, for datiden, for nutiden og for fremtiden. Til sidst svarer eleverne på spørgsmålet om, hvor på kroppen Genforeningen sidder: i hjertet, hjernen eller fødderne?

Læreren skal huske: 

At inddele klassen i 7-10 grupper.

Man kan med fordel have talt om patos, etos og logos før besøget på arkivet.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

Hvad betød/betyder genforeningen i da-, nu- og fremtid?
Hvad betød/betyder Genforeningen i da-, nu- og fremtid?
Foto

Kolding Stadsarkiv

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer.

Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger.

Eleven har viden om kanonpunkter.

Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.