Kolding Stadsarkiv

Hvor går grænsen? Genforeningen i 1920

I dette forløb zoomes ind på kanonpunktet Genforeningen i 1920. Kolding ligger i det grænseland, hvor flere begivenheder før, under og efter Genforeningen udspillede sig. Begivenheden sættes i forløbet ind i en sammenhæng både geografisk og mentalt gennem kilder, der kan belyse forskellige aspekter af denne væsentlige historiske begivenhed. Eleverne arbejder selv aktivt med forskellige kildetyper såsom aviser, erindringer, breve, postkort samt billeder, der hver især bidrager til forståelsen af Genforeningens betydning. Betydningen sættes på spidsen, når eleverne skal tage stilling til, hvor på kroppen Genforeningen sidder.

Gennem en tidsrejse, hvor scenen sættes omkring Jens i årene 1918-1920, personificeres Genforeningen og dens betydning, ligesom nogle af begivenhederne og årsagerne der førte til Genforeningen berøres. Historien om Jens er fiktion, men den er baseret på autentiske kilder: erindringer, billeder, aviser samt kort fra arkivets samlinger. I kombination med tidsrejsen rulles en tidslinje ud, der dækker perioden fra 1. slesvigske krig til Genforeningen i 1920. Vi taler om Genforeningen som kanonpunkt, fejring af genforeningsjubilæet i 2020 og om, hvem der bestemmer, hvilke historiske begivenheder der er vigtige og værd at fejre.  

Eleverne har nu et godt fundament for at arbejde med kilder med relation til Genforeningen. De arbejder i 10 grupper med hver deres kilde og skal under kildelæsningen have fokus på, om kilden taler til hjernen (fornuften), hjertet (følelserne) eller fødderne (praktikken). Og på, hvilke oplevelser, begivenheder og konsekvenser der omtales i de forskellige kilder. Kilderne er aviser, erindringer, breve og andre former for kilder – bl.a. pas og togbilletter. 

Derefter samles op med en kronologisk gennemgang af elevernes arbejde med kilderne – med særligt fokus på, om der tales til hjerne, hjerte eller fødder. Eleverne reflekterer over Genforeningens betydning for dem selv, for datiden, for nutiden og for fremtiden. Til sidst svarer eleverne på spørgsmålet om, hvor på kroppen Genforeningen sidder: i hjertet, hjernen eller fødderne? 

Læreren skal huske: 

At inddele klassen i 7-10 grupper.

Man kan med fordel have talt om patos, etos og logos før besøget på arkivet.

Hvad betød/betyder genforeningen i da-, nu- og fremtid?
Hvad betød/betyder Genforeningen i da-, nu- og fremtid?
Foto Kolding Stadsarkiv © Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer.

Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger.

Eleven har viden om kanonpunkter.

Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.