Statens Museum for Kunst

I kunstnerens værksted - et fordybelsesforløb med kunstner

Forløbet har fokus på kunstneriske processer. I forløbet skal eleverne sammen med en udvalgt kunstner arbejde med forskellige kunstneriske medier og praksisformer, hvor især processen er i fokus, og elevernes eget arbejde kobles til værker i samlingerne. Forløbet planlægges med klassens lærer ved et indledende møde. Et mål er at styrke elevernes kreative proces og nysgerrighed og deres evne til at være i det ukendte.

To forløb kan bookes gratis af københavnske folkeskoler som del af Åben Skole.

I forløbet arbejder vi med praksisnære og varierede arbejdsformer og veksler mellem værksamtaler og øvelser i samlingerne og praktisk, kreativt arbejde i værkstederne. Forløbet består af tre besøg på SMK med den samme kunstner, tre timer hver gang.

Forløb med billedkusntner
Workshop med billedkunstner i forbindelse med salget af de vestindiske øer.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 dage
Pris:
6000 kr.
Yderligere priser:
To forløb udbydes gratis til københavnske folkeskoler (åben skole) i skoleåret 2019-20
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab
Læringsmål:
Forløbets overordnede læringsmål understøtter målene for det tværgående emne innovation og entreprenørskab.

- at hjælpe eleverne ind i en skabende proces. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.

- at lade eleverne arbejde med varierede og praksisorienterede undervisningsformer, som appellerer til og udfordrer forskellige elevgrupper.

- at styrke elevernes proces og evne til at acceptere og kunne udholde usikkerhed.

- at hjælpe eleverne til at udtrykke kreativitet i forskellige former gennem æstetiske udtryk.

Se alle tilbud fra: