Kolding Stadsarkiv

Journalistens kolde krig

I dette forløb arbejder eleverne som journalister. Eleverne får lov at researche på en historie fra Kolding under den kolde krig og kommer til at dykke ned i det kildearbejde og den kildekritik (eller mangel på samme), der går forud for, at journalisten vælger sin vinkel og skriver den færdige historie.

Den historiske ramme for forløbet er den kolde krig. En periode, der var præget af en nyhedsstrøm, der primært udgik fra aviserne. Derfor bliver eleverne i begyndelsen af forløbet introduceret til afgørende nedslagspunkter i den lange og omfangsrige periode. Derudover introduceres eleverne til avisernes historiske udvikling og elementer af journalisternes arbejdsmetode. 

I forløbets øvelser får eleverne til opgave at researche på en historie fra Kolding under den kolde krig. Vi har på forhånd udvalgt nogle emner, som eleverne arbejder med i grupper, hvor de bliver præsenteret for et bredt udvalg af kildemateriale fra Stadsarkivets samling: alt fra aviser til civilforsvarets interne papirer. De får lov at vælge deres egen vinkel på historien ved at arbejde med at skrive rubrikker: Både dem, der samler hele historien, og dem, der sætter historien lidt på spidsen og er lige lovligt skarpt vinklede. De arbejder også med fotos og deres betydning for en læsers forståelse af en historie. Til sidst sætter de deres egen avisforside op med avishoved, rubrikker og fotos. Avisforsiden bliver præsenteret som et bud på, hvordan eleverne kan bruge en alternativ notatteknik og fremstille et formidlingsprodukt til en eventuel eksamen i 9. klasse.

Den kolde krig var en periode, der i høj grad var præget af konflikter, stærke modsætningsforhold, fjendebilleder, frygt og mistro til den politiske modpart og verdenssamfundet. Nogle samfundstendenser, der kan vække genkendelse i dag. Derfor stiller vi også spørgsmål såsom: Dengang var man bange for atombomben – hvad er man bange for i dag? Dengang blev kommunismen fremstillet som fjenden – hvad eller hvem bliver fremstillet som fjenden i dag? Dengang dominerede aviserne danskernes adgang til nyheder og information – hvor får vi dem fra i dag? Og kan vi stole på de nyheder og informationer, vi bliver præsenteret for?

Forløbet kan med fordel indgå i et længere forløb med fokus på medier eller den kolde krig.

Læreren skal huske:

Introduktionen til den kolde krig fungerer allerbedst, hvis den kan foregå i dialog med eleverne. Derfor er det en rigtig god idé at bruge minimum én lektion på at introducere eleverne til perioden. Tidslinjen, der danner grundlaget for introduktionen på arkivet, kan sendes hvis det har interesse. Den kan evt. inspirere til, hvilke punkter I kan tale om på forhånd. 

Eleverne skal arbejde i seks grupper, som meget gerne må være dannet på forhånd. 

Der researches
Foto Kolding Stadsarkiv © Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4½ time
Pris:
500 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Læsning, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.

Eleven har viden om kildekritisk søgning.

Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster.

Eleven kan disponere og layoute stof, så det fremmer hensigten med produktet.

Eleven har viden om formidlingsformer.

Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.

Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger.