Kulturskolerne

Kulturpakke - Astronomens campingferie - Skole: 0.-2. klasse

En workshopfortælling om Mars, Månen & Meteorer!

Børnene lærer på dagen om vores solsystem.
Undervejs oplever og lærer de om emnet via multimodale, mange-sansede elementer: faktuel viden, filosofi, forsøg, rim & remser, en skefuld bevægelse og visuelle opgaver & kunst. Eleverne får et selvskabt kunstværk med hjem.

Workshopfortællingen er bygget op omkring fortællingen om Luna, der får sit første teleskop af sin far, da hun er 5 år gammel. Luna rejser med campingvognen ud i ørkenen for at se på stjerneskud og få sit ønske opfyldt om at være et af de første mennesker på Mars.

Formål

"Astronomens campingferie" har til intention at skabe en forankring i virkeligheden gennem naturvidenskab, kunst og kultur, en spirende omverdensforståelse.

Et forløb, der kickstarter nysgerrigheden og åbner op for et videre eksperimenterende arbejde i skolen.

Hjerneforskning viser, at børns opmærksomhed er kortvarig. Derfor er en konstant dynamisk vekslen mellem at sidde stille og være fysisk aktiv didaktisk effektiv. Eller som Theresa Schilhab siger (Lærings DNA, Aarhus Universitetsforlag 2017, s. 66): “Det er derfor, at læreren kan opnå stor effekt ved at variere undervisningen og integrere mange-sanset læring som didaktisk redskab.”  

Forberedelse

  • Indsamling af metalskrot: Makreldåser, leverpostejsforme, gamle CD’er, ledninger, kapsler, låg, skruer, 1 stk. pap ca. 30 x 30 cm til hver. Dette medbringes på dagen.
  • Lære remse til workshoppen, som bliver tilsendt inden deltagelse.

Forløb

Introduktion til emnet med billeder og fakta og indledning til fortællingen.

Vi reciterer dagens rim & remse om solsystemet og filosoferer en smule over universet & livet derude.

Vi maler et rundt marslandskab i røde farver.

Bevægelse-/balanceøvelse i "vægtløs" tilstand: Vi rejser til Mars, og i rumskibet er vi vægtløse. Arbejd sammen to og to, en står på alle fire og den anden ryg mod ryg ovenpå med arme og ben ud til siden.

Vi bygger en Mars-rover: Du skal bevæge dig rundt på Mars, så du må bygge dig en Mars-rover af metalskrot.

Forsøg Skumvulkan: Du kører i din Mars-rover til Olympus Mons, solsystemets største vulkan. Her oplever du et udbrud sammen med de andre nysgerrige Mars-turister.

Afslutning og repetition.

Hvor Kulturskolerne, Billedkunst

Varighed En dag, kl. 9-13

Periode 2019: uge 45 og 2020: uge 16

Fag Natur/teknologi, billedkunst 

Underviser Henriette Brun, kunstner, formidler og selvstændig børnekulturaktør siden 1993. Hun er uddannet fra Kunsthåndværkerskolen, Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Udvikler af det pædagogiske system WORFOR, en sammentrækning af WORkshop og FORtælling. www.henriettebrun.dk

Astronomens campingferie

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
Kl. 9-13
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Billedkunst, Geografi, Natur/teknologi
Læringsmål:
I 0. klasses kompetenceområder står under pkt. 4.4 Kreative og musiske udtryksformer:
“I alle emner og kroge af undervisningen kan musiske og kreative tilgange medtænkes.”... “Nogle gange kan der være tale om et bestemt emne, man vil bearbejde. Andre gange kan en åben og undersøgende tilgang til et kunstværk (...) afføde spændende og filosofiske samtaler om væsentlige livstemaer.”

Videre frem står der: “(...) må man tilstræbe at skabe rammer i undervisningen og forløb, hvor elevernes sanser stimuleres”.

Under pkt. 4.3 Naturfaglige fænomener:
“Naturfaglige fænomener giver børnehaveklasselederen masser af muligheder for at arbejde med varieret og anvendelsesorienteret undervisning”.

Fagformål for natur/teknologi Stk. 2: “Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde “

Forløbet forholder sig også til Folkeskolens formålsparagraf.