Kulturskolerne

Kulturpakke - Computerspil - Skole: 4.-6. klasse

At skrive spil!

Hvordan får man egentlig ideer til et computerspil? Og hvordan formulerer man dem?

Gennem et forløb, der veksler mellem at lave tegnede prototyper og sjove skriveøvelser, får vi indblik i de grundlæggende regler for at lave computerspil. Eleverne skaber scenarier og skriver historier på en ny måde.
Der arbejdes med udgangspunkt i andre dramaturgier end den traditionelle berettermodel.

For de yngste klasser arbejdes der mest med tegninger – og for de lidt større mest med skriveøvelser. Vi holder os fra selve programmeringen, men beskæftiger os med idé, gameplay og dramaturgi.

Formål

Eleverne får en bredere forståelse af fortællingen som begreb og mulighed for at arbejde anderledes og eksperimenterende med tekst og fortælling. Derudover får de indsigt i, hvad der rent skrivemæssigt ligger bag de fiktioner, de beskæftiger sig med, når de spiller computerspil eller rollespil.

Forberedelse

  • Eleverne medbringer papir, blyant eller computer.
  • Eleverne behøver ikke at have viden om computerspil.
  • Eleverne skal bare have lyst til at skrive og være nysgerrige efter nye måder at gøre det på.

Forløbet

Der vil blive arbejdet med, hvordan man beskriver handling, karakterer, baner og missioner i et spil. Øvelserne forklarer de sværeste ting på en måde, så det både er udfordrende og sjovt på samme tid.

Hvor Kulturskolerne, Musik 0

Varighed Én dag, kl. 9.00-14.00

Periode 2019: Uge 46-47 og 2020: Uge 4-5

Underviser Michael Valeur, forfatter og spildesigner. Michael vandt sammen med Mads Salicath i 2012 Gyldendals store konkurrence om produktion af interaktive digitale børnebøger. www.michaelvaleur.dk

Computerspil

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
950 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-14.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Medier - Medieanalyse, Medier - Medieproduktion
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Medier
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns - og færdighedsområder i faget dansk.

3.-4. KLASSE
FREMSTILLING FASE 1
Eleverne skal lære at skabe sammenhængende multimodale tekster.
Færdighedsmål: Eleven kan udarbejde multimodale æstetiske og faglige tekster.
Vidensmål: Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer.

5.-6. KLASSE
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
Færdighedsmål: Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.
Vidensmål: Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på internettet.