Kulturskolerne

Kulturpakke - Designer for en dag - Skole: 4.-7. klasse

Fra ide til produkt!

Vi skal arbejde som designere og gennemspille hele designprocessen i løbet af en dag - fra idé til det færdige produkt. Vi lader os inspirere af det finske tekstil- og tøjfirma Marimekko, som har lavet mønsterdesign siden 1950’erne. Hver af jer kommer hjem med jeres helt eget, unikke og gennemdesignede produkt.

Formål

At eleverne bliver i stand til at overskue samspillet mellem idé, planlægning og udførelse samt at udvikle færdigheder i at fremstille produkter med æstetisk og funktionel værdi.

Forløb

Introduktion:

  • Samtale med eleverne om design samt begreberne æstetik og funktionalitet. Gennemgang af designprocessens faser.

Inspiration:

  • Iagttagelsestegning med afsæt i naturens former. Eleverne tegner blomster og registrerer derigennem blomsternes forskelligartede formsprog.

Ideudvikling – form, farve og komposition:

  • Med iagttagelsestegningerne som forlæg eksperimenterer eleven med at designe forskellige stiliserede former og udvælger de to mest interessante.
  • Eleven afprøver farvesammensætninger.
  • Vi gennemgår kompositionsprincipper.
  • De to udvalgte former omdannes til trykformer.
  • Eleven trykker et par forskellige mønsterskitser.

Udførelse:

  • Ét af mønstrene udvælges og trykkes på stoftasken.

Evaluering og perspektivering:

  • Eleverne forklarer designprocessen, og vi overvejer i fællesskab, hvad de kan bruge den til fremadrettet.

Hvor Kulturskolerne, Billedkunst

Varighed Én dag, kl. 9.00-14.00

Periode 2020: uge 20, uge 22

Underviser Annika Øyrabø, illustrator og designer. www.annikaoyrabo.dk

Designer for en dag

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-14.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer
Fag:
Billedkunst, Håndværk og design
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget håndværk og design.

DESIGN

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

IDEAFPRØVNING FASE 1

Færdighedsmål: Eleven kan afprøve materialer og teknikker i konkrete sammenhænge.

Vidensmål: Eleven har viden om afprøvning af materialer og teknikker.

HÅNDVÆRK OG MATERIALER FASE 2

Materialekombination og udtryk.

Færdighedsmål: Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk.

Vidensmål: Eleven har viden om formsprog og farvers æstetiske udtryk.