Kulturskolerne

Kulturpakke - Firkantede farverige fabuleringer - Skole: 3.-6. klasse

Fra tekst til billede!

Eleverne arbejder som illustratorer og gennemspiller hele den kreative proces fra tekst til færdig illustration.

Vi tager udgangspunkt i Louis Jensens "Firkantede historier". Hvordan illustrerer man en tekst? Hvordan skaber man fantasifigurer på en helt anderledes og eksperimenterende måde? Hvordan arbejder man med billedkompositioner, så illustrationerne bliver dynamiske og spændende?

Formål

  • At eleverne får et indblik i illustrationsprocessen og får mulighed for at afprøve den skabende proces i praksis
  • At elevernes fantasi, kreative og billedskabende formsprog udvikles i arbejdet med:
    - at omdanne historier til illustrationer
    - at benytte en ukonventionel tegneteknik
    - at arbejde bevidst med forskellige visuelle kompositionsprincipper

Forberedelse

Klassen kan med fordel have læst og talt om nogle af historierne fra Louis Jensens "Firkantede historier" inden kulturpakken.

Husk arbejdstøj, da vi skal male.

Forløb

Vi ser på forskellige illustrationer og taler om, hvad en illustrator er, og vi gennemgår de forskellige faser af den kreative proces, som eleverne skal igennem i løbet af dagen. Hver elev trækker en vilkårlig firkantet historie, skrevet af Louis Jensen, som er udgangspunkt for deres billedarbejde. Der arbejdes med figurer, baggrund, dynamiske billedkompositioner.

Elevernes illustrationer og tekster kan efterfølgende udstilles på skolen. 

Hvor Kulturskolerne, Billedkunst

Varighed Én dag, kl. 9.00-14.00

Periode 2020: uge 17-18

Underviser Illustrator Annika Øyrabø. Har bl.a. udgivet børnebøgerne ”Lortehjorte – historier for moderne møgunger”, Jensen og Dalgaard, 2014 og ”Das Unterwasser-ABC”, Ravensburger, 2014. www.annikaoyrabo.dk

Farverige fabuleringer

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-14.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget billedkunst

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Fase 1

Færdighedsmål: Eleven kan fremstille billeder i flere lag

Vidensmål: Eleven har viden om lagdelt billedopbygning