Kulturskolerne

Kulturpakke - Krop, rytme og teamwork - Skole: 0.-2. klasse

Sved på panden og rytme i benene!

Klassen guides igennem en to-timers rytmeworkshop, hvor alle skaber musik på krop, stemme og murerbaljer.

Både børn og voksne får et godt indblik i, hvordan man kan komponere musik på alt, hvad man kan få lyd ud af.

Der fokuseres på samarbejde, koordination og en legende tilgang til musik.

Formål

Workshoppen kan bookes som en fælles aktivitet for en hel årgang for at skabe grobund for samarbejde og fællesskabsfølelse på tværs af klasser, men den fungerer også for en enkelt klasse ad gangen.

Rytmeworkshoppen stimulerer rytmefornemmelse, koordination, musikalitet og ikke mindst samarbejde, fællesskab og glæde.

Forberedelse

  • Workshoppen kræver god plads enten i en sal eller hal med fornuftig akustik, eller alternativt på Kulturskolerne, hvis det kan passes ind med øvrige forløb.
  • Det er vigtigt, at læreren er aktivt med i workshoppen, samt at man rydder skemaet, så der ikke skiftes lærere i løbet af dagen. Gå gerne på YouTube og se nogle videoer med folk, der laver stomp.

Forløb

Efter et kort foredrag om musik og rytmer kommer børnene til at lære at lave rytmer på krop, stemme og murerbaljer.

De lærer at arbejde sammen og at turde stå frem og vise, hvad de kan.

I løbet af to timer skabes rytmer og musik, og eleverne opnår følelsen af, at det kun kan lykkes, hvis vi alle arbejder sammen og lytter aktivt til hinanden.

Glæden og holdånden er centrale elementer.

Hvor Egen skole eller Kulturskolerne efter ønske. Et lokale, der er stort nok til, at alle kan stå i rundkreds.

Varighed Én dag, kl. 9.00-11.00

Periode 2019: september, oktober og 2020: januar, februar (dog ikke tirsdage)

Underviser Mikkel Schnettler, musiker. www.rytmeworkshop.dk

Krop, rytme og teamwork

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-11.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Musik
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget musik:

1.-2. klasse

Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.

Lydformning

Færdighedsmål: Eleven kan skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder, herunder digitale medier.

Vidensmål: Eleven har viden om klangkilder.

Spil

Færdighedsmål: Eleven kan anvende percussion som ledsagelse til leg og sang.

Vidensmål: Eleven har viden om spilleteknik på percussioninstrumenter.

Færdighedsmål: Eleven kan deltage i enkelt sammenspil.

Vidensmål: Eleven har viden om rytmiske og melodiske figurer.