Kulturskolerne

Kulturpakke - Lav en reklamefilm om din skole - Skole: 5.-10. klasse

Vi stiller skarpt på skolens særpræg og reklamernes særlige filmsprog!

Reklamer fylder mere og mere i mediebilledet; når man ser et klip på YouTube, når man spiller computerspil, eller når man bruger sociale medier. Men hvilke virkemidler benytter reklamerne sig af, og kan man få en helt almindelig skole til at virke ualmindeligt cool?

Her stiller vi skarpt på, hvordan skolen som produkt kan præsenteres i form af en reklamefilm. Vi skal finde frem til målgruppen samt lave research i grupper. Hvad er det fedeste lokale på skolen? Hvem er den sjoveste lærer? Hvor mange elever går der på skolen? Er alle skoler unikke? Nu kan I vise, at jeres i hvert fald er. Gennem hele workshoppen skal eleverne arbejde i grupper og sammen skabe storyboards, filme med iPads og lave fantastisk klipning og lyd i iMovie.

Formål

Workshoppen forholder sig især til kompetenceområderne fremstilling (filmproduktion) og kommunikation (genre og multimodalitet). Under fremstilling er der fokus på, at eleverne får viden om manuskript og storyboards og udarbejder en dokumentarisk/interaktiv produktion. Under kommunikation er der fokus på, at eleverne lærer at bruge deres stemmer til reklamens speak og desuden får et indblik i, hvordan man kan skabe fælles fortællinger sammen med hele klassen. Overordnet øver eleverne sig i at udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til reklamefilmen som genre.

Forberedelse

Det tilhørende undervisningsmateriale vil blive tilsendt et par uger inden workshoppen, og der kan med fordel sættes en dag af til at gennemgå materiale og øvelser med klassen inden selve workshopdagen.

Forløb

På workshoppen arbejder eleverne i grupper om at lave den sejeste reklame for deres skole. Eleverne vil stifte bekendtskab med reklameæstetik, målgruppeanalyse, storyboarding og filmoptagelser samt billed- og lydredigering. Til slut vises den færdige reklame for hele klassen, og filmen kan derefter uploades til YouTube eller skolens intranet. Forløbet kan med fordel bookes af to parallelklasser på samme dag.

Hvor Egen skole, lokale med whiteboard/projektor og højtalere

Varighed Én dag, kl. 9.00–14.00

Periode 2020: uge 9-10

Fag Dansk, historie, samfundsfag

Underviser Claus Reenberg Nielsen og/eller Mathias Madsen Munch. www.KulturNord.dk

Lav en reklamefilm om din skole

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-14.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Medier - Medieanalyse, Medier - Medieproduktion, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, It og medier, Medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget dansk:

5.-6. klasse

FREMSTILLING

Færdighedsmål: Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner.

Vidensmål: Eleven har viden om synopse, manuskript og storyboard.


7.-9. klasse

FREMSTILLING

Færdighedsmål: Eleven kan fremstille større multimodale produktioner.

Vidensmål: Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion.