Kulturskolerne

Kulturpakke - Linoleumstryk - Skole: 4.-6. klasse

Tryk efter Picasso-metoden.

Kunst i tiden har genfundet linoleumstrykket og træsnittet. Det er aktuelt i samtidskunsten, og mange kunstnere benytter sig af og eksperimenterer med teknikkerne.

Grafik er ikke reproduktion. Det er skabt til at være det, det ER. I workshoppen prøver eleverne kræfter med linoleumstrykket efter en spændende og enkel metode.

Formål

Eleverne prøver forskellige grafiske teknikker og laver et linoleumssnit og får derved indsigt i en særlig udtryksform.

Forberedelse

  • Eleverne kan med fordel introduceres til kunstnere, der arbejder i linoleum, som Dürer, Picasso, Henry Heerup, Palle Nielsen, Knud Odde, Tal R.
  • Det er en god idé, at eleverne er i arbejdstøj.

Forløb

I indføres i forskellige trykteknikker, afprøver dem og fremstiller linoleumstryk.

Der arbejdes i sort-hvid med kontraster og i den specielle Picasso-teknik, hvor der arbejdes med flere farver, men kun én plade. Gennem skærearbejdet i Picasso-teknikken forandres pladen gradvist. De lyseste farver trykkes først, og baggrunden skæres væk. Der trykkes i ny farve, og således vokser hovedmotivet frem af flere trykgange med den mørkeste sidst. Det, der skæres væk, kan ikke lægges til igen, så det kræver planlægning, og der opstår uventede ting. En meget eksperimenterende proces, som underviseren vil guide eleverne gennem.

Hvor Kulturskolerne, Billedkunst

Varighed Én dag, kl. 9.00-13.00

Periode 2019: uge 43-44 og 2020: uge 8-9

Fag Billedkunst

Underviser Hanne Ravn Hermansen, kunstner. www.kromosom.dk

Linoleumstryk

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-13.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst, Håndværk og design
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsmål i faget billedkunst:

3.-5. KLASSE

BILLEDFREMSTILLING

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

TEGNING OG GRAFIK FASE 3

Færdighedsmål: Eleven kan fremstille billeder med trykteknikker.

Vidensmål: Eleven har viden om højtryk, plantryk og dybtryk.