Kulturskolerne

Kulturpakke - Luftballon i alle regnbuens farver - Skole: 0.-3. klasse

Flyvende farvelære!

En dag, hvor eleverne oplever, mærker og udforsker farvernes muligheder.
Der laves farveblandinger, farveregnestykker, og vi maler en farvecirkel, som omsættes til elevernes egen billedhistorie.
Vi skaber en luftballon malet i regnbuens farver. Luftballonen har en lille kurv.
Eleverne får hver sin regnbueballon med hjem.

Formål

Eleverne får en glæde og oplevelse ved farver og inspireres til at udforske og eksperimentere med farver. De udfordres i at kunne se et objekt fra alle sider og bemale en tredimensionel form og ikke kun en flade.

Forberedelse

  • Medbring en halv ren mælkekarton (bunden) pr. barn.
  • Husk arbejdstøj.

Der er brug for praktisk hjælp undervejs fra klassens lærere/pædagoger.

Forløbet

Vi starter med at lave en luftballon af en ballon med gipsgaze omkring. Mens den tørrer, udforsker vi farvernes muligheder.

Hvor Kulturskolerne, Billedkunst

Varighed Én dag, kl. 9.00-13.00

Periode 2019: uge 43-44 og 2020: uge 8-9

Underviser Hanne Ravn Hermansen, kunstner. www.kromosom.dk

Luftballon

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-13.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Natur/teknologi - Modellering
Fag:
Billedkunst, Natur/teknologi
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget billedkunst:

1.-2. KLASSE

BILLEDFREMSTILLING

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

MALERI OG COLLAGE FASE 1

Færdighedsmål: Eleven kan male ud fra ideer og oplevelser

Vidensmål: Eleven har viden om primær- og sekundærfarver

3.-5. KLASSE

BILLEDFREMSTILLING

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

MALERI OG COLLAGE FASE 2

Færdighedsmål: Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning

Vidensmål: Eleven har viden om farvelære