Kulturskolerne

Kulturpakke - Sproget i kroppen - Skole: 1.-3. klasse

Poesi, rytme og rap.

Sprog skal opleves, ikke kun forstås med hovedet! Sprog er også lækre lyde, skøre lege, en lyst i munden og en puls i kroppen. Kulturpakken tager børnene med på en sproglig inspirationstur, og dagen munder ud i, at klassen skriver sin egen rap.

Formål

Hensigten er at åbne for børnenes sprogbegejstring og give plads til en undersøgende, sanselig tilgang til sproget, hvor ordenes lyd, klang og rytme er lige så vigtig som deres betydning. Dertil må børnene gerne mærke, hvor sjovt og rigt sproget er!

Forberedelse

  • Børnene får mest ud af mødet med Marianne, hvis de som udgangspunkt kender lidt til forfatterskabet.
  • Oplagt er det at læse og lytte til "Axel elsker biler" og "Av, det gør nas", som begge er indtalt af forfatteren som rap med musikunderlægning. Find dem under de enkelte bøger på www.marianneibenhansen.dk

Forløbet

Hvordan er en forfatters liv? Marianne læser op og fortæller om det allerførste børnerim fra 3. klasse, om idéerne, hvor de kommer fra, og hvordan de bliver til bøger. Vi skal lege med sproget og opleve, at det "går i kroppen", gennem fokus på lækre lyde, bogstavrim, forskellige ordkvaliteter og hjemmelavede ord. Og vi skal fornemme rytmen ved at sætte motor på ordene, lave ordkor m.m. Vi vil sammen skabe og lave lydoptagelse af "klassens rap". Der vil være forskellige forslag til, hvordan læreren kan bringe arbejdet videre. I er meget velkomne til at kontakte Marianne og få uddybet dette.

Hvor Kulturskolerne, Musik 0

Varighed Én dag, kl. 9.00-13.00

Periode 2020: uge 9-10

Underviser Børnebogsforfatter Marianne Iben Hansen. Marianne modtog Gyldendals Børnebogspris 2011. www.marianneibenhansen.dk

Sproget i kroppen

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
950 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-13.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Dansk
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget dansk:

1.-2. KLASSE

LÆSNING

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

UNDERSØGELSE FASE 1

Færdighedsmål: Eleven kan få øje på sproglige træk.

Vidensmål: Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler.

SPROGFORSTÅELSE FASE 1

Færdighedsmål: Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale.

Vidensmål : Eleven har viden om ord og udtryk i instruktioner og opgaver.

3.-4. KLASSE

FORTOLKNING

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

UNDERSØGELSE FASE 1

Færdighedsmål: Eleven kan undersøge virkemidler.

Vidensmål: Eleven har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler i en tekst.