Kulturskolerne

Kulturpakke - Stop-motion-animation på iPad - Dagtilbud: 5-6 år

Børnene arbejder med egne figurer og baggrunde og genskaber fortællingen ”De tre Bukke Bruse" ved at animere og indtale både tekst og lyde. Hver gruppe laver deres egen film i løbet af to dage.

Formål

 • Igennem denne legende arbejdsproces fremmes den individuelles kreativitet gennem forskellige udtryksformer, herunder den digitale.
 • Evnen til samarbejde styrkes i det kreative fællesskab.

rste dag

Vi taler først om historien om "De tre Bukke Bruse", hvorefter børnene tegner og klipper historiens karakterer og scenografi. Til sidst kigger vi på stop-motion-teknikken på iPad og leger med appen i mindre grupper.

Anden dag

Vi animerer historien fra start til slut. Alle børn prøver henholdsvis at tage billeder med iPad og rykke figurerne. Efter animationsprocessen skal børnene indtale lyd og karakterernes stemmer. Afslutningsvis ser vi på alle produktioner taler med om, hvad de har lært og hvordan de kan lege med det i fremtiden.

Det gør kulturpakken endnu bedre, hvis der er rum for en kort evaluering med børn og voksne efter vi har set filmene

Forberedelse

 • Læs og tal om historien om "De tre Bukke Bruse".
 • Download af Stop Motion Studio-appen på iPad (gratis).
 • Hav 3-4 iPads klar. Husk at oplade dem!
 • Et lokale med gode lysforhold og arbejdsborde.
 • Hvidt tegnepapir, A2-ark i farver, tusser/farver, sakse, limstifter og  "abesnot".

Det kan I gøre efter kulturpakken

Efter forløbet kan børnene arbejde videre med at fortælle historier gennem figurer og tegninger enten digitalt eller helt analogt.

Underviser

Camil Hesse, Leg med Medier. www.legmedmedier.dk

Hvor: I jeres egne lokaler
Antal: 12 børn - det skal være den samme børnegruppe begge dage
Varighed: To dage kl. 9.15-11.30
Periode: 2023 august-november, 2024 januar-april

Stop motion animation
Stop-motion animation

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
12 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Læreplanstemaer:
 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Kultur, æstetik og fællesskaber
 • Natur, udeliv og science
 • Social udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse pædagogiske mål i den pædagogiske læreplan:

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING
Børnene oplever deltagelse og medindflydelse.

Børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder og får tillid til egne potentialer.

KOMMUNIKATION OG SPROG
Forløbet understøtter at børnene opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan anvende i sociale fællesskaber.

NATUR, UDELIV OG SCIENCE
Børnene opnår erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag og virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB
Børnene får en kulturel oplevelse, hvor de som aktive deltagere bliver stimuleret i forhold til deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed.
Børnene opnår erfaring med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier