Rigsarkivet

Kvinder og tyendes valgret

1915 var året hvor kvinder – men også en masse mænd – fik valgret. Undervisningstilbuddet sætter fokus på demokratiets udvikling og kampen for valgret i perioden omkring 1915.

Eleverne vil i dette tilbud blive præsenteret for den debat der var omkring kvinders og tyendes kamp for valgret gennem en række kilder. Der tages udgangspunkt i en arbejderfamilie og en borgerlig familie, for at skabe en forståelse af, at disse to familier og deres medlemmer har haft meget forskellige vilkår for at deltage i demokratiet. Sidenhen vil vi diskutere relevante avisartikler, løbesedler, pamfletter, taler mm., for at give et billede af de forskellige aspekter af debatten, som vil have forbindelse til afsenderens køn og/eller klasse.

Læs mere

Grundloven af 1915.
Grundloven af 1915.
Foto Rigsarkivet © Rigsarkivet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr.
Yderligere priser:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Politik, Historie - Kronologi og sammenhæng, Dansk - Fortolkning, Dansk - Læsning, Dansk - Fremstilling, Historie - Kildearbejde
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne kan få viden om, hvem der i perioden op til vedtagelsen af Grundloven af 1915 kæmper for valgret og hvilke forskellige aspekter og interesser der indgår i den. Gennem arbejdet med kilder som en tale, en pamflet, avisartikler og løbesedler præsenteres de forskellige argumenter der har været for og imod kvinder og tyendes valgret. Eleverne kan ved hjælp af deres kendskab til kildekritiske begreber og fagord vurdere værdi og troværdigheden af disse forskellige kilder og udtrykke sig mundtligt om dem.

Se alle tilbud fra: