Museum Nordsjælland

Lokalhistorie for de yngste - om Hirschholm Slot - Hørsholm

Vi ser på den store, flotte model af Hirschholm Slot, der står på Hørsholm Mølle . Vi taler om, hvad et slot egentlig er, hvad en konge og dronning er, og hvor meget de bestemmer før og nu. Undervejs får eleverne mulighed for at klæde sig ud i 1700-tals kjoler og jakker og vi taler om, hvordan man gik klædt før og nu. Vi slutter med at tale om, hvorfor slottet ikke er der mere i dag.

Vi ser på den store, flotte model af Hirschholm Slot, der står på Hørsholm Mølle. Vi taler om, hvad et slot egentlig er, hvad en konge og dronning er, og hvor meget de bestemmer før og nu.  Undervejs får eleverne mulighed for at klæde sig ud i 1700-tals kjoler og jakker og vi taler om, hvordan man gik klædt før og nu. Vi slutter med at tale om, hvorfor slottet ikke er der mere i dag.

Efterfølgende kan elever og lærer gå på opdagelse i slotshaven. Måske kan de finde noget af det de har set på modellen. F.eks. den lange allé med træer på hvert side eller formen på søerne. Eleverne kan komme med deres bud på, hvor slottet har ligget og hvor stort det har været.

Modellen af Hirschholm Slot på Hørsholm Mølle
Model af Hirschholm Slot som står på Hørsholm Mølle
Foto

Museum Nordsjælland

©

Museum Nordsjælland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Museum Nordsjællands hjemkommuner Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Hørsholm. Øvrige skoler koster 500 kr. pr. klasse. Ring og hør nærmere.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Matematik - Geometri og måling, Matematik - Matematiske kompetencer
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Eleverne får mulighed for at arbejde med at anvende spor fra fortiden i deres nærområde som kilder. De får mulighed for at udvikle deres forudsætninger for at tænke historisk og deres kompetencer til at skabe historie.

Læringsmål:
• Kronologi og sammenhæng - Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan perspektivere historiske fortællinger i tid og rum - Historiske scenarier

Vidensmål:
• Eleverne får indsigt i lokal kulturarv
• Eleverne får indsigt i 1700-tallets standssamfund
• Eleverne får indsigt i bygge- og håndværksteknik
• Eleverne får indsigt i historiske mål-enheder