Bornholms Museum

At måle

Vi måles og vejes hele livet. I dette oplæg skal eleverne måle i Bornholms Museums arkæologiske udstilling. Arkæologerne opmåler på forskellige måder og mange gange. Her skal eleverne måle forskellige arkæologiske genstande, udstillingsmontrer m.m. Her er store såvel som små størrelser. Her er nemme såvel som vanskelige ting, der skal måles, og dermed udfordres eleverne undervejs. De mange forskellige og spændende ting, eleverne møder undervejs, sigter på at stimulere deres opmærksomhed og glæde ved at skulle forholde sig til tal, dimensioner og størrelser.

Hvorfor måler vi? At måle og veje er en del af livet. Vi måles fysisk, fra vi er spæde. Vi forholder os til mål, når vi skal have tøj og sko, når vi skal have pas, når vi laver mad og på en helt masse andre områder. Hvorfor så ikke lade matematikundervisningen – i forhold til at lære at forholde sig til mål/at måle – foregå i andre omgivelser? 

Bornholms Museums arkæologiske udstilling rummer mange muligheder for at måle både stort og småt. Da arkæologerne har måling som en helt central del af deres logik, er det naturligt at tage udgangspunkt i museets arkæologiske udstilling. Her er nemme såvel som vanskelige ting, og dermed udfordres eleverne undervejs. De mange forskellige og spændende ting, eleverne møder undervejs, sigter på at stimulere deres opmærksomhed og glæde ved at skulle forholde sig til tal, dimensioner og størrelser.

Oplægget indledes med en lille introduktion om det at måle og veje. Hvordan det at måle og veje er en del af det at forholde sig til, hvordan verden ser ud, f.eks. hvordan vi undgår farer osv.

Eleverne får udleveret opgaveark og arbejder i grupper. Visse måleredskaber osv. må haves med hjemmefra (se fil). Der samles op i plenum, hvor resultaterne fremlægges og diskuteres.

stenalder økse og andre stenalderfund
Nogle af de ting, vi skal måle.
©

Bornholms Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
Gratis
Max deltagere:
29 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Matematik - Matematiske kompetencer
Fag:
Historie, Matematik
Læringsmål:
At kunne måle og forholde sig til forskellige størrelser, tredimensionalitet.