Aabenraa Kommune - åben skole

Mentaludvikling og Elite Aabenraa

Elite Aabenraa tilbyder workshop om mentaludvikling. Eleverne får kendskab til begreber som Life-Skills, værdier, personlig udvikling og begrebet ”talent” relateret til sport, kultur, iværksætteri etc. Derudover omfatter workshoppen en introduktion til Talentordningen under Elite Aabenraa.

Undervisningsgangen er bygget op omkring to lektioner à 45 min.

Første del indebærer:

  • Oplæg om Elite Aabenraa
  • Små gruppeopgaver relateret til begrebet ”talent”
  • Oplæg omkring personlig udvikling og mentaltræning for sportsudøvere samt koblingen til deres egen hverdag
  • Små individuelle opgaver, hvor eleverne selv får lov at prøve

Anden lektion indebærer:

  • Introduktion til ”personlige værdier”, og hvorfor det er vigtigt
  • Gennemgang af spilleregler i spillet "Mental Bevidsthed"
  • Spille spillet
  • Fælles afrunding med fokus på formålet med spillet

Eleverne får lov til selv at afprøve nogle af de metoder, som talenter og elitesportsudøvere bruger. De lærer, at talent måske er mere end bare mange timers træning. Tilbuddet afsluttes med, at eleverne spiller et spil omhandlende mental bevidsthed – med fokus på at arbejde med sine egne værdier.

Eleverne får et indblik i, hvordan de selv kan udvikle sig. 

Undervisningsmateriale
Forud for besøget kan klassen med fordel arbejde med et forløb over 1-2 lektioner, som omhandler relationer, personlig udvikling og ”det at være et talent/eliteudøver”. Se filmen om Nadia Nadim før eleverne skal arbejde med spørgsmålene. Undervisningsbeskrivelse, se vedhæftede pdf.

Video: Nadia Nadim (1)
Mit CFU, Brug dit Unilogin for at se videoen, 30 min.:
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&searc…

Hvor foregår det? 
På skolen. 

Hvornår? 
Individuelle aftaler laves forud.

Hvem gennemfører aktiviteten? 
Elite Aabenraa ved eliteidrætskonsulent Uffe Vind.

Materialer: 
Skolen skal stille projektor, tavle og en håndfuld almindelige terninger til rådighed.

Tilmeldingsfrist: 
4 uger før ønsket tilbud.

Kontakt og hør nærmere: 
Uffe Vind
Elite Aabenraa
Aabenraa Kommune
Tlf. 73 76 89 72 – 30 46 29 17

uv@aabenraa.dk
www.eliteaabenraa.dk

samarbejde
Samarbejde

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Idræt - Krop, træning og trivsel, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel
Fag:
Idræt, Innovation og entreprenørskab, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Eleverne får kendskab til, hvordan man som sportsudøver arbejder med mange andre facetter end lige sin sport.
Eleverne får viden om betydningen af personlig udvikling.
Eleverne reflekterer over, hvorfor det er vigtigt at have nogle værdier.
Eleverne får kendskab til begreber som Life-Skills, værdier og personlig udvikling.
Eleverne bliver introduceret til Talentordningen under Elite Aabenraa.
Eleverne får viden om begrebet ”talent” relateret til sport, kultur, iværksætteri etc.