Nordsøen Oceanarium

Mød Nordsøens dyr

Længerevarende forløb.

Ved en række besøg på Oceanariet (antal efter aftale med læreren) vil eleverne blive præsenteret for Nordsøens forskellige dyregrupper gennem studier af og nærkontakt med levende dyr i laboratoriet kombineret med iagttagelser af dyrene i akvarierne og udstillingerne. Der bruges enkle observations- og opgaveark til brug på Oceanariet og til opfølgning på skolen, ligesom fotodokumentation er oplagt til brug her.

Forløbets omfang aftales i forbindelse med planlægningen.

Mød Nordsøens dyr

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for Hjørring Kommunes skoler. Andre priser oplyses ved henvendelse.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.

Eleverne kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.

Eleverne har viden om de vigtigste dyr og dyregrupper i Nordsøen – og erfaring i, hvordan de håndterer levende organismer.