Den Børnekulturelle Rygsæk

Musiktumling

Remser, rytmer og fagter sætter gang i sang og musik hos de alleryngste.

Vi besøger jeres dagpleje eller vuggestuegruppe, og gennem musikken fremmer vi børnenes kropsbevidsthed og sprogudvikling. Dagplejere og pædagoger får inspiration til at fortsætte på egen hånd.

Målgruppe: Dagplejegrupper og vuggestuegrupper – 12-18 børn pr. hold.

Sted: I jeres dagplejegruppe eller institution efter aftale.

Tidspunkt: Seks gange à 40-45 min. Efterår eller forår efter aftale.

Tilmelding: Musikskolens hjemmeside  https://aabenraamusikskole.dk/musik-i-rygsaekken/   - Senest 1. august 2023

Kontakt: Musikskolen tlf. 73 76 72 00

-

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Max deltagere:
18 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
Nul, 1, 2, 3
Læreplanstemaer:
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
-