BIBIANA Danmark

Ø - at fortælle uden ord

I udstillingen ‘Ø’ i Danmarks første kunsthal for børn i Hirtshals hjælper den ordløse fortælling, om en pige og en lille havfrue, os med at sætte ord på de helt store følelser.

Udstillingen er udformet i samarbejde med forfatter og illustrator til billedbogen ’Ø’ Anna Jacobina Jacobsen. Her oplever man med hele kroppen og alle sanser tages i brug, når vi inviterer i land på den lille øde ø og ind i pigens og havfruens verden. I udstillingen går vi i pigens fodspor og historien gynges, klatres og leges ind.

Temaerne fra bogen er venskab og ensomhed og disse er genskabt i udstillingen, hvor de besøgende skoleelever sætter sig i pigens og havfruens sted og digter videre på historien.

I forløbet ’Ø – en ordløs fortælling’ guider BIBIANA Danmarks formidlere eleverne gennem udstillingen, hvor der også er lagt op til at gå på opdagelse på egen hånd. Vi skal genfortælle historien fra ’Ø’ til hinanden og undersøge det at fortælle historier kun med billeder. Vi kigger nærmere på Anna Jacobina Jacobsens teknikker og virkemidler i bogen ’Ø’ og svare på spørgsmålet om, hvordan man kan formidle handling og følelser kun med billeder? Vi arbejder med billedanalyse og fortolkende opgaver, der forholder sig til både indhold og udtryk i bogen og samtaler om de følelser, der tematiseres i bogen. Det handler om både venskab og ensomhed, sorg og glæde.

Kunstformidler Tone læser højt i udstillingen 'Ø' i Danmarks første Kunsthal for Børn
Kunstformidler Tone læser højt af Ø
Foto

Kristian Kristensen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Æstetiske læringsprocesser: at blive præsenteret for kulturelle og æstetiske oplevelser: opleve bearbejde og tale om udstillingsoplevelsen.
Viden om visuelle modaliteter: iagttage, reflektere over og samtale omkring billeders virkemidler, farver og komposition.
Fortolkningskompetence: fortolkning af en æstetisk ’tekst’, perspektivere temaerne i en æstetisk oplevelse til temaer i eget eller andres liv.