Skoletjenesten Kolding

Ordets magt

Skamlingsbanken som sproglig og demokratisk kampplads

Skamlingsbanken var et demokratisk arnested, hvor de første spæde initiativer for retten til at have en stemme i det gryende demokrati blev formuleret. Det
er udgangspunktet for en hel dag, hvor eleverne udforsker deres egen demokratiske stemme.
Eleverne kommer i dette forløb til at stifte bekendtskab med en række historiske taler fra de sidste 180 år. Gennem arbejdet med disse taler får eleverne mulighed for at undersøge talernes motivation og virkemidler, som efterfølgende kan bruges, når de selv  skal formulere en tale for en sag, som de synes, det er værd at kæmpe for.

Forløbet er opbygget i moduler og kan derfor tilpasses mellem 3 eller 5 klokketimer.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

Kreative og inddragende elementer åbner Skamlingsbankens komplicerede og spændende historie.
©

Skoletjenesten Kolding

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For andre er prisen 1500kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Håndværk og design - Design, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Håndværk og design, Historie
Læringsmål:
Eleverne arbejder fx med at:
- Undersøge historiebrug i mindesmærker og taler.
- Lave deres eget mindesmærke over en person de vurderer, er vigtig at huske i fremtiden.