Kolding Stadsarkiv

På sporet af min by

- Om kort og historiske spor i Kolding

Med udgangspunkt i Stadsarkivets kortsamling, der indeholder både ældre og nyere kort over Kolding, bliver eleverne klogere på hvordan og hvorfor Kolding har udviklet sig, som den har.

Gennem en byvandring i Kolding med et kort fra 1910 i hænderne, bliver eleverne fortrolige med at aflæse ældre kort. Samtidig ser de eksempler på historiske spor i bybilledet. På arkivet dykker eleverne gruppevis ned i forskellige områder i Kolding og deres historie. De søger oplysninger i kort og kilder fra arkivet. Arbejdet munder ud i en fælles refleksion over spørgsmål som: Hvorfor bliver nogle bygninger bevaret, imens andre rives ned? Hvorfor får nogle personer opkaldt veje efter sig, imens andre ikke gør? Eleverne kommer også til at reflektere over udviklingen i fremtidens Kolding: Vil byen blive ved med at vokse? Hvem vil vi opkalde gaderne efter i fremtiden?

Læreren skal huske

  • At inddele klassen i 7 grupper.
Der ledes efter kilder
Foto

Kolding Stadsarkiv

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 800 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historie.

Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål.

Eleven kan kommunikere gennem billeder.

Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt.