Fyns Grafiske Værksted

Plakater

Hvad er grafik, og hvad er det blevet brugt til gennem tiden? Hvordan kom et budskab ud til mange?
Kan en plakat være en mulighed – og hvordan skal den se ud? Når man skal lave et layout, skal man tænke sig godt om – og stille mange spørgsmål – ikke kun til, hvad der skal være på plakaten, og hvem der skal reagere på den, men også, hvordan vi kan lave en plakat med de midler, vi har til rådighed.
Eleverne arbejder med et layout til en plakat i A3-størrelse. Der skal diskuteres farver og former, som kan indfange øjet. Komposition af billedfladen er vigtig.

Hvordan kan dine elever arbejde videre med deres motiver … 

Fyns Grafiske Værksted tilbyder et grafisk undervisningsforløb til skoleelever. 

Forløbet er udformet, så eleverne opnår viden om grafiske teknikker og en forståelse for billedsproget som kommunikationsredskab i historisk og kunstnerisk perspektiv. Eleverne vil blive udfordret på deres refleksionsevne omkring deres motiver og de valg, der skal tages. Og de vil derved få en klar forståelse for billedsprogets kreative processer fra idéudvikling til færdigt produkt. Nøgleord: håndværk, skitsering, tegning, manipulation af plader og produktion.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forestillingsevne og den positive dialog. Gennem den skabende grafiske proces vil barnets sociale kompetencer, billedmæssige udtryk og personlige udvikling styrkes. Både inden for teknik og motivarbejde vil eleverne opleve en individuel vejledning. Forløbet rummer mulighed for fordybelse og en kunstnerisk billedgennemgang. Efter ønske kan en rundvisning på Fyns Grafiske Værksted arrangeres. Her vil eleverne kunne opleve professionelle billedkunstnere arbejde på egne værker. Ved afslutning af forløbet kan der afholdes en udstilling.

Mulige teknikker

Højtryk: Linoleum, collografi og prægning

Dybtryk: Koldnål, collografi, foam-radering og cola-ætsning

Sted

Undervisningen foregår enten på skolen eller på Fyns Grafiske Værksted - aftales nærmere mellem underviseren og grafikeren. 

Pris

En dag med undervisning i 4 timer samt forberedelse koster 2.500 kr. plus materialer. Prisen afhænger af elevantallet og projektet. Odense Kommune kan ansøges om tilskud.

Fyns Grafiske Værksted

Fyns Grafiske Værksted har eksisteret siden midten af 1970’erne, hvor kunstnere slog sig sammen for at kunne arbejde med grafik. Værkstedet i Hans Jensens Stræde 18-20, lige over for H.C. Andersens hus, er en selvejende institution med 300 medlemmer fra 18 nationer, som kommer og arbejder med deres egne værker. 

I tilknytning til værkstederne er grafikgalleriet ”Grafikken”, hvor der sælges grafik til små og store priser. Fra september 2018 starter Børnegrafikakademiet – og derudover afholdes der kurser for interesserede.

Se nærmere på www.fynsgv.dk

IBK18 børneudstilling Skoletjenesten
Plakat
Foto Camilla My Thorsen © Fyns Grafiske Værksted

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
5000 kr.
Yderligere priser:
Prisen er med materialer, for tilbud kontakt os.
Max deltagere:
12 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
At styrke børn og unges billedkunstkompetencer

Grafiske undervisningsforløb sigter mod at fremme børn og unges møde med plane billeder i et historisk og nutidigt perspektiv. Den grafiske proces giver eleverne mulighed for at udvikle deres billedkunstkompetencer og fordybe sig i kunsthåndværket. Eleverne opnår specifik viden omkring produktion og teknik. Kompetencer, som vil kunne danne basis for deres videre arbejde med billedkunsten.