Genforeningen 2020

Plug 'n' play i grænselandet: Flensburger Schifffahrtsmuseum og Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa

Besøg Flensburger Schifffahrtsmuseum og Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa, og oplev kulturen i grænselandet. De to museer i grænselandet har tilrettelagt et skræddersyet besøg og forløb til historie i udskolingen. Eleverne får mulighed for at lære grænselandet at kende, møde tyske skoleelever, kommunikere på tysk og besøge to spændende kulturinstitutioner.

Eleverne besøger de to museer syd og nord for grænsen sammen med en tysk partnerklasse. Museerne tilrettelægger klassebesøgene. I mødet mellem klasserne får eleverne mulighed for at kommunikere på et fremmedsprog.

GRATIS
Tilbuddet er gratis og dækker udgifter til transport, entréen og et museumspædagogisk program til begge museer. 

PLUG 'N ' PLAY-MATERIALE TIL UNDERVISEREN
For at bruge tilbuddet skal din klasse arbejde med emnet i den daglige undervisning. Til underviseren er der udviklet færdige temahæfter til før, under og efter besøget på Flensburger Schifffahrtsmuseum og Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa til undervisning i historie, 7.-10. klasse.
Download Temahæftet under sejl – mod nye horisonter

HJÆLP TIL AT FINDE TYSK PARTNERKLASSE OG TIL AT BOOKE ET BESØG
Tilbuddet er tilgængeligt fra 1. sep. 2019, men du må gerne begynde at planlægge det nu. Det er en forudsætning for at bruge tilbuddet, at man har en tysk partnerklasse. 

Birgitte Boelt, pædagogisk konsulent, UC SYD, er behjælpelig med at finde en partnerklasse og med at få kalenderen til at gå op. Du skal blot sende min. 5 datoforslag til Birgitte.

Kontakt Birgitte Boelt, kulturformidler/pædagogisk konsulent, UC SYD, Center for Undervisningsmidler, tlf. 72 66 59 30, bboe@ucsyd.dk

TRANSPORT
Opsamling på egen skole.

Tilbuddet bygger på et samarbejde mellem Interregprojektet KursKultur, Region Sønderjylland-Schleswig og SundSkole 2020.

Kulturakademi

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Historie, Tysk
Læringsmål:
• Eleverne udvikler forståelse for kronologi og sammenhænge.

• Eleverne kan redegøre for historiske emner.

• Eleverne lærer den regionale dimension af emner som opdagere, kolonialisme og slaveri at kende og får et indblik i sammenhængen mellem fortid og nutid.

• Eleverne kan sætte historiske temaer i relation til deres egne levevilkår og forstår derigennem strukturerne i den moderne verden.

• Eleverne lærer at arbejde sammen med jævnaldrende fra nabolandet og udvikler deres interkulturelle kompetencer.