Genforeningen 2020

Plug 'n' play i grænselandet: Gram Lergrav - Palæontologi og Naturkundemuseum Niebüll

Besøg Gram Lergrav - Palæontologi og Naturkundemuseum Niebüll, og oplev kulturen i grænselandet. De to museer i grænselandet har tilrettelagt et skræddersyet besøg og forløb til biologi i 7. klasse. Eleverne får mulighed for at lære grænselandet at kende, møde tyske skoleelever, kommunikere på tysk og besøge to spændende kulturinstitutioner.

Eleverne besøger de to museer syd og nord for grænsen sammen med en tysk partnerklasse. Museerne tilrettelægger klassebesøgene. I mødet mellem klasserne får eleverne mulighed for at kommunikere på et fremmedsprog.

GRATIS
Tilbuddet er gratis og dækker udgifter til transport, entréen og et museumspædagogisk program til begge museer. 

PLUG 'N ' PLAY-MATERIALE TIL UNDERVISEREN
For at bruge tilbuddet skal din klasse arbejde med emnet i den daglige undervisning. Til underviseren er der udviklet færdige temahæfter til før, under og efter besøget på Gram Lergrav – Palæontologi og Naturkundemuseum Niebüll til undervisning i biologi, 7. kl.
Download Temahæftet Opdag evolutionen

HJÆLP TIL AT FINDE TYSK PARTNERKLASSE OG TIL AT BOOKE ET BESØG
Tilbuddet er tilgængeligt fra 1. sep. 2019, men du må gerne begynde at planlægge det nu. Det er en forudsætning for at bruge tilbuddet, at man har en tysk partnerklasse. 

Birgitte Boelt, pædagogisk konsulent, UC SYD, er behjælpelig med at finde en partnerklasse og med at få kalenderen til at gå op. Du skal blot sende min. 5 datoforslag til Birgitte.

Kontakt Birgitte Boelt, kulturformidler/pædagogisk konsulent, UC SYD, Center for Undervisningsmidler, tlf. 72 66 59 30, bboe@ucsyd.dk

TRANSPORT
Opsamling på egen skole.

Tilbuddet bygger på et samarbejde mellem Interregprojektet KursKultur, Region Sønderjylland-Schleswig og SundSkole 2020.

Kulturakademi

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7.
Kompetenceområde:
Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Biologi, Tysk
Læringsmål:
Evolution er et emne, som er forankret i både de danske og de tyske læseplaner for faget biologi, og som sammen med evolutionsteorien udgør grundlaget for at forstå mange af biologiundervisningens emneområder.

Indholdet og aktiviteterne i undervisningsforløbet „Opdag evolutionen“ har følgende læringsmål:

• Eleverne kan bestemme forskellige fossiler og indplacere dem tidsmæssigt.

• De stifter bekendtskab med forskellige måder, hvorpå fossiler bliver til.

• De forstår, hvordan mutation og selektion har indflydelse på evolutionen.

• De opnår forståelse for dyregruppers udvikling på baggrund af fossilfund.

• De får kendskab til menneskets oprindelse og udbredelse.

• De kan forklare organismers tilpasning til biotoper og forstår, at miljøforandringer har stor indflydelse på alle organismers udvikling.