Genforeningen 2020

Plug 'n' play i grænselandet: Historiecenter Dybbøl Banke og Danevirke Museum

Besøg Historiecenter Dybbøl Banke & Danevirke Museum, og oplev kulturen i grænselandet. De to museer i grænselandet har tilrettelagt et skræddersyet besøg og forløb til historie i udskolingen. Eleverne får mulighed for at lære grænselandet at kende, møde tyske skoleelever, kommunikere på tysk og besøge to spændende kulturinstitutioner.

Eleverne besøger de to museer syd og nord for grænsen sammen med en tysk partnerklasse. Museerne tilrettelægger klassebesøgene. I mødet mellem klasserne får eleverne mulighed for at kommunikere på et fremmedsprog.

GRATIS
Tilbuddet er gratis og dækker udgifter til transport, entréen og et museumspædagogisk program til begge museer. 

PLUG 'N ' PLAY-MATERIALE TIL UNDERVISEREN
For at bruge tilbuddet skal din klasse arbejde med emnet i den daglige undervisning. Til underviseren er der udviklet færdige temahæfter til før, under og efter besøget på Historiecenter Dybbøl Banke og Danevirke Museum til undervisningen i historie, 7.-10. kl.
Download materialet Temahæftet "Hvor går grænsen?"

HJÆLP TIL AT FINDE TYSK PARTNERKLASSE OG TIL AT BOOKE ET BESØG
Tilbuddet er tilgængeligt fra 1. sep. 2019, men du må gerne begynde at planlægge det nu. Det er en forudsætning for at bruge tilbuddet, at man har en tysk partnerklasse. 

Birgitte Boelt, pædagogisk konsulent, UC SYD, er behjælpelig med at finde en partnerklasse og med at få kalenderen til at gå op. Du skal blot sende min. fem datoforslag til Birgitte.

Kontakt Birgitte Boelt, kulturformidler/pædagogisk konsulent, UC SYD, Center for Undervisningsmidler, tlf. 72 66 59 30, bboe@ucsyd.dk

TRANSPORT
Opsamling på egen skole.

Tilbuddet bygger på et samarbejde mellem Interregprojektet KursKultur, Region Sønderjylland-Schleswig og SundSkole 2020.

Foto: Tim Riediger
Foto Tim Riediger ©

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Historie, Tysk
Læringsmål:
Eleverne lærer om Danevirke, hvis betydning for det danske riges etablering knytter an til Jellingstenen i folkeskolens historiekanon. Der perspektiveres desuden til historiske spor i ind- og udland, nationale mindretal samt identitet og danskhed.
Eleverne lærer om Stormen på Dybbøl 1864, der er et af punkterne i folkeskolens historiekanon, som også trækker tydelige spor til flere af de andre kanonpunkter, der er relevante i dette forløb, nemlig Grundloven 1849 og Genforeningen.
De lærer om det lokale, regionale og globale: Eleverne kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt. Eleverne får viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.
Eleverne lærer om kronologi, brud og kontinuitet: Eleverne kan sætte begivenheder, forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng. Eleverne får viden om historiske perioders tidsmæssige placering. Eleverne kan identificere brud og kontinuitet i historien.
Eleverne har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.
Eleverne lærer om historisk bevidsthed: Eleverne kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed. Eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed.
Eleverne lærer om kildeanalyse: Eleverne kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer. Eleverne har viden om kildekritiske begreber.