Genforeningen 2020

Plug 'n' play i grænselandet: Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Stiftung Seebüll

Besøg Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Stiftung Seebüll, og oplev kulturen i grænselandet. De to museer i grænselandet har tilrettelagt et skræddersyet besøg og forløb til billedkunst på mellemtrinnet. Eleverne får mulighed for at lære grænselandet at kende, møde tyske skoleelever, kommunikere på tysk og besøge to spændende kulturinstitutioner.

Eleverne besøger de to museer syd og nord for grænsen sammen med en tysk partnerklasse. Museerne tilrettelægger klassebesøgene. I mødet mellem klasserne får eleverne mulighed for at kommunikere på et fremmedsprog.

GRATIS
Tilbuddet er gratis og dækker udgifter til transport, entréen og et museumspædagogisk program til begge museer. 

PLUG 'N ' PLAY-MATERIALE TIL UNDERVISEREN
For at bruge tilbuddet, skal din klasse arbejde med emnet i den daglige undervisning. Til underviseren er der udviklet færdige temahæfter til før, under og efter besøget på Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Stiftung Seebüll til undervisningen i billedkunst, 4.-6. kl.
Download Temahæftet Blomsterkraft

HJÆLP TIL AT FINDE TYSK PARTNERKLASSE OG TIL AT BOOKE ET BESØG
Tilbuddet er tilgængeligt fra 1. sep. 2019, men du må gerne begynde at planlægge det nu. Det er en forudsætning for at bruge tilbuddet, at man har en tysk partnerklasse. 

Birgitte Boelt, pædagogisk konsulent, UC SYD, er behjælpelig med at finde en partnerklasse og med at få kalenderen til at gå op. Du skal blot sende min. fem datoforslag til Birgitte.

Kontakt Birgitte Boelt, kulturformidler/pædagogisk konsulent, UC SYD, Center for Undervisningsmidler, tlf. 72 66 59 30, bboe@ucsyd.dk

TRANSPORT
Opsamling på egen skole.

Tilbuddet bygger på et samarbejde mellem Interregprojektet KursKultur, Region Sønderjylland-Schleswig og SundSkole 2020.

Kulturakademi

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Billedkunst, Tysk
Læringsmål:
Billedkunst er et internationalt sprog, som kan fungere uden ord, men også et fag, hvor eleverne kan bruge deres sproglige kompetencer til at forstå instruktioner og til at udtrykke sig verbalt i samarbejdet med andre elever. ”Blomsterkraft” er et dansk-tysk undervisningsforløb, der udfordrer eleverne på to sprog, dansk og tysk. Da grupperne sættes sammen på tværs af nationalitet, får eleverne mulighed for at øve sig i nabosproget og udvikle deres samarbejdsevner. De skal løse opgaver sammen, de skal lære farvernes navne på tysk og dansk, iagttage og tegne blomster, beskrive deres farver på tysk og dansk og arbejde med blindtegninger og andre tegneøvelser. I museernes værksteder arbejder eleverne med opgaver, der både giver dem indsigt i forskellige stilperioder og kunstneriske udtryksmåder samt mulighed for at sætte et personligt præg på deres arbejde.
• tilegne sig viden om farvelære og farvernes virkemidler.
• kunne anvende farvernes virkemidler til at skabe en stemning.
• kende materialers anvendelses- og udtryksmuligheder.
• få viden om billedopbygning og enkelte fagbegreber.
• kunne kategorisere billeder ud fra centrale perioder og stilarter.
• få viden om iagttagelses- og tegnemetoder.
• kunne tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser.
• kunne præsentere egne billeder på skolen.