Genforeningen 2020

Plug 'n' play i grænselandet: Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder og Museumsberg Flensburg

Besøg Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder og Museumsberg Flensburg, og oplev kulturen i grænselandet. De to museer i grænselandet har tilrettelagt et skræddersyet besøg og forløb til historie i udskolingen. Eleverne får mulighed for at lære grænselandet at kende, møde tyske skoleelever, kommunikere på tysk og besøge to spændende kulturinstitutioner.

Eleverne besøger de to museer syd og nord for grænsen sammen med en tysk partnerklasse. Museerne tilrettelægger klassebesøgene. I mødet mellem klasserne får eleverne mulighed for at kommunikere på et fremmedsprog.

GRATIS
Tilbuddet er gratis og dækker udgifter til transport, entréen og et museumspædagogisk program til begge museer. 

PLUG 'N ' PLAY-MATERIALE TIL UNDERVISEREN
For at bruge tilbuddet skal din klasse arbejde med emnet i den daglige undervisning. Til underviseren er der udviklet færdige temahæfter til før, under og efter besøget på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder og Museumsberg Flensburg til undervisningen i historie, 7.-10. kl.
Download Temahæftet Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018.

HJÆLP TIL AT FINDE TYSK PARTNERKLASSE OG TIL AT BOOKE ET BESØG
Tilbuddet er tilgængeligt fra 1. sep. 2019, men du må gerne begynde at planlægge det nu. Det er en forudsætning for at bruge tilbuddet, at man har en tysk partnerklasse. 

Birgitte Boelt, pædagogisk konsulent, UC SYD, er behjælpelig med at finde en partnerklasse og med at få kalenderen til at gå op. Du skal blot sende min. fem datoforslag til Birgitte.

Kontakt Birgitte Boelt, kulturformidler/pædagogisk konsulent, UC SYD, Center for Undervisningsmidler, tlf. 72 66 59 30, bboe@ucsyd.dk

TRANSPORT
Opsamling på egen skole.

Tilbuddet bygger på et samarbejde mellem Interregprojektet KursKultur, Region Sønderjylland-Schleswig og SundSkole 2020.

Kulturakademi

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Historie, Tysk
Læringsmål:
• få en forståelse for, at samfundet bliver påvirket af historiske forandringsprocesser både politisk, kulturelt, økonomisk og socialt.

• tilegne sig viden om historiske epokers tidsmæssige placering og deres særlige kendetegn.

• lære at arbejde med forskellige kildetyper og udvikle kildekritik.

• udvikle interkulturelle kompetencer.

• lære at arbejde videnskabeligt og fremlægge resultaterne selvstændigt i gruppen.

• prøve at kommunikere på nabosproget og formulere ideer.

• blive i stand til at omsætte egne ideer til praksis på en kreativ måde.