Erhvervsplaymakeren i Hjørring Kommune

Projekt Edison - Værdifulde Fællesskaber

Sjov og lærerig opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse.

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, hvilket de senere skal fremvise på en større messe.

Formålet med Edison er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og muligvis vække en interesse for entreprenørskab og iværksætteri. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt samt udfolde sig kreativt.

Elever, der deltager i Edison, vil skulle arbejde under et bredt nationalt tema fastsat af Fonden for Entreprenørskab, i samarbejde med en arbejdsgruppe fra de deltagende kommuner.

I løbet af efteråret skal eleverne arbejde med produktudvikling, præsentationsteknik, visualisering og markedspotentiale som forberedelse til lokalmesserne og den store messe i november, hvor de skal fremvise deres endelige produkt for forældre, undervisere og dommere.

Lokalfinale på Vendsyssel Teater 2017
Lokalfinale på Vendsyssel Teater 2018

 

Forløbet:
Lærercamp – 5. september 2019
Lærercampen er en introduktion til Projekt Edison-undervisningsprocessen. Campen er for lærere, skolepædagoger og undervisere. Campen er tænkt som hjælp, inspiration og en "kickstart" til Projekt Edison og til entreprenørskabsundervisning. Det er didaktisk og pædagogisk vejledning i, hvordan man kan undervise i et entreprenørskabforløb som Projekt Edison. Derudover vil der være mulighed for at afprøve nogle af de øvelser og procesværktøjer, som eleverne skal igennem. Derudover vil der også være en introduktion til det undervisningsmateriale, som bliver udviklet til hvert års Projekt Edison-forløb.

Lokalfinale – 5. november 2019
Lokalfinalen for alle tilmeldte elev-teams afholdes på Vendsyssel Teater, hvor alle teams mødes for at fremlægge og pitche deres innovative og nytænkende ideer samt få bedømmelser, gode råd og vejledning fra lokale dommere. Der findes 3 vindere, som går videre til finalen ved Danish Entrepreneurship Award i Fredericia
. Vinderne tilbydes desuden pitch-træning ved Pia Mourier fra Vendsyssel Teater d. 12. november.

Danish Entrepreneurship Award – 21. november 2019
National finale i Fredericia. Finaledeltagerne får hver en stand, hvorfra de skal præsentere deres ide/prototype. Eleverne vil blive bedømt af dommere, som har viden om og kendskab til innovation og entreprenørskab i undervisning. Derudover vil der ofte også være dommere, som har baggrund i erhvervslivet. Grupperne vil blive bedømt tre gange. Og vil have ca. 8 minutter til at pitche og fremlægge deres ide og prototype. Derudover vil der være to minutter, hvor dommerne kan stille uddybende spørgsmål.

Du kan læse mere om Projekt Edison her

Landsfinale Edison 2017
Landsfinale Edison 2017

 

Projekt Edison

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilmelding senest den 27. august 2019

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Fysik/kemi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Håndværk og design - Design, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Matematik - Statistik og sandsynlighed, Matematik - Tal og algebra, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Biologi, Dansk, Fysik/kemi, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Kristendomskundskab, Matematik, Natur/teknologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Uddannelse og job
Læringsmål:
Biologi - Eleven har viden om indsamling og validering af data.

Natur/teknologi - Eleven kan sætte en anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv.

Fysisk/kemi - Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.