Vikingeskibsmuseet

Sejlads på Roskilde Fjord

I sejladsen vægter vi elevernes fysiske, men også konkrete og nutidige møde med historien højt. Omdrejningspunkterne er nærvær, samarbejde og naturen når eleverne oplever Roskilde fra fjordens side.

Vi tilbyder sejlads fra mellemtrinet til og med udskolingen. 4.klasserne kan dog først deltage i en sejlads, i anden halvdel af deres skoleår. 
Som klasse kan man bestille sejlads til alle undervisningsforløb, der uddyber og giver en praktisk dimension af og forståelse for det undervisningsforløb, man har eller skal deltage i. Dette gælder både forløb, hvor der eksempelvis er et håndværksfagligt perspektiv, navigationsfagligt omdrejningspunkt eller målet er en dybere forståelse for vikingetiden, og hvordan museet bruger skibene og sejladsen til at udvide forståelsen af vikingernes samfund. 

Det er også muligt at bestille sejlads uden at kombinere det med en af vores øvrige undervisningsforløb. 

Sejladsen understøtter arbejdet med fagene historie ( kilder og historiebrug) idræt (alsidig idrætsudøvelse) og natur/teknologi (perspektivering).

Bådstørrelser og klassetrin:

8-mandsbåde: 4-10 klassetrin

12-mandsbåde: 6-10 klassetrin

16-mandsbåde 9-10 klassetrin

4-6 klassetrin kan kun bestille 8-mandsbåde

7-10 klassetrin kan bestille 8- og 12mandsbåde

Sejladsen skal bestilles mindst 5 uger før dagen for besøget.

Sejlads på fjorden i kombination med historisk værksted er gratis for Københavnske folkeskoleklasser. 

Vikingeskibsmuseet
Werner Karrasch
© Vikingeskibsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
550 kr.
Yderligere priser:
8-mandsbåd: 550 kr. 12- og 16-mandsbåd: 950 kr.
Max deltagere:
32 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Biologi, Dansk, Historie, Idræt, Natur/teknologi
Læringsmål:
Forløbet understøtter:
Elevernes evne til at samarbejde