Aabenraa Kommune - åben skole

Sikker Trafik LIVE - Mød en person med en synlig skade efter en trafikulykke

Et involverende foredrag, hvor eleverne møder en person, der lever med en synlig skade efter en trafikulykke.

Eleverne hører historien om ulykken og om at skulle leve et andet liv, end man havde forestillet sig. Der er løbende dialog gennem hele foredraget, hvor eleverne også får viden om risici i trafikken og de mulige konsekvenser, når det går galt.

Hvorfor få besøg af Sikker Trafik LIVE?
Trafikken er den hyppigste dødsårsag for børn og unge i alderen 10–16 år. Allerede fra de fylder 12 år, stiger risikoen for at komme galt af sted i trafikken markant. Derfor er det vigtigt at ruste eleverne til at kunne træffe de sikre valg i trafikken. I udskolingen har færdselsundervisningen fokus på risikofaktorer, holdninger og det ansvar, vi alle har for både os selv og hinanden.

Et besøg af Sikker Trafik LIVE handler derfor ikke kun om trafik, men berører også emner som venskab, etik, moral og ungdomskultur. 99 % af de elever, der har haft besøg af Sikker Trafik LIVE, synes meget godt/godt om foredraget.

Læs mere om indholdet og planlægning af besøg: 

Foredrag Sikker Trafik LIVE

Forberedelse
Læringsudbyttet af et LIVE-foredrag bliver størst, når eleverne forbereder sig inden. Ofte gør besøget også et stort indtryk på eleverne, og mange vil få glæde af at bearbejde det efterfølgende.

Du vil modtage et elevark, når du booker et LIVE-foredrag, som er tænkt som et redskab til forberedelse og den efterfølgende opsamling. Elevarket er tilpasset til hver enkelt LIVE-ambassadør.

Understøttende materialer i Meebook
Login i Meebook og læs om elevarket og find lærervejledning under:

https://app.meebook.com/shareit/

Søg under "Åben skole Sikker Trafik LIVE - Mød en person med en synlig skade efter en trafikulykke"

Meebook

Udstyr
Ambassadøren vil anvende powerpoint og vise videoer. Det er derfor vigtigt, at der er tilgang til en projektor – gerne med lyd.

Vær opmærksom på at de fleste ambassadører bruger kørestol. Der skal således være mulighed for at komme til/fra lokalet samt adgang til toilet. Lav på forhånd aftaler om de praktiske forhold med ambassadøren.

Hvor foregår tilbuddet?
Foredraget udbydes af Rådet for Sikker Trafik og foregår på egen skole.

Tilmelding og kontakt
Kontakt den regionale koordinator i forhold til booking og oplysninger om tilmelding 

Karina Andersen
Rådet for Sikker Trafik, Regionskoordinator - Region Syddanmark
Tlf.: 2051 4189
ka.live@sikkertrafik.dk

Sikker Trafik LIVE
© Sikker Trafik

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
50 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Færdselslære - Trafikal adfærd
Fag:
Dansk, Færdselslære
Læringsmål:
Læringsmål for Trafik
Eleverne kan se konsekvenser af uhensigtsmæssig trafikadfærd.
Eleven beskriver mulige konsekvenser ved en trafikulykke.
Eleven vurderer, hvordan deres liv vil blive påvirket af en trafikulykke.
Eleven vurderer mulige konsekvenser ved deres egen adfærd i trafikken.
Eleverne kan forklare, hvordan de gennem valg kan påvirke egen og andres sikkerhed i trafikken.
Eleven giver eksempler på at have påvirket egen og andres sikkerhed i trafikken.
Eleven vurderer, hvordan ambassadøren kunne have undgået sin ulykke.
Eleven diskuterer, hvordan man kan påvirke hinanden til at træffe fornuftige beslutninger i trafikken.

Læringsmål for Dansk
Eleverne kan deltage aktivt og åbent i dialog med ambassadøren.