Fyns Grafiske Værksted

Skattejagt

Grafik eller graffiti
Odense centrum og havn er udgangspunktet for denne tur med fokus på to meget forskellige udtryk. På turen finder og fotograferer eleverne udvalgte steder med grafitti. Vi ender på Fyns Grafiske Værksted, hvor vi vil få demonstreret grafik af en professionel grafiker. Vi gennemgår de forskellige måder at trykke grafik på.

Hvordan kan dine elever arbejde videre med deres motiver … 

Fyns Grafiske Værksted tilbyder et grafisk undervisningsforløb til skoleelever. 

Forløbet er udformet, så eleverne opnår viden om grafiske teknikker og en forståelse for billedsproget som kommunikationsredskab i historisk og kunstnerisk perspektiv. 

Eleverne vil blive udfordret på deres refleksionsevne omkring deres motiver og de valg, der skal tages. Og de vil derved få en klar forståelse for billedsprogets kreative processer fra idéudvikling til færdigt produkt. Nøgleord: håndværk, skitsering, tegning, manipulation af plader og produktion.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forestillingsevne og den positive dialog. Gennem den skabende grafiske proces vil barnets sociale kompetencer, billedmæssige udtryk og personlige udvikling styrkes. 

Både inden for teknik og motivarbejde vil eleverne opleve en individuel vejledning. Forløbet rummer mulighed for fordybelse og en kunstnerisk billedgennemgang.

Efter ønske kan en rundvisning på Fyns Grafiske Værksted arrangeres. Her vil eleverne kunne opleve professionelle billedkunstnere arbejde på egne værker. Ved afslutning af forløbet kan der afholdes en udstilling.

Mulige teknikker

Højtryk: Linoleum, collografi og prægning

Dybtryk: Koldnål, collografi, foam-radering og cola-ætsning

Sted

Undervisningen foregår enten på skolen eller på Fyns Grafiske Værksted - aftales nærmere mellem underviseren og grafikeren. 

Pris

En dag med undervisning i 4 timer samt forberedelse koster 2.500 kr. plus materialer. Prisen afhænger af elevantallet og projektet. Odense Kommune kan ansøges om tilskud.

Formål 

At styrke børn og unges billedkunstkompetencer

Grafiske undervisningsforløb sigter mod at fremme børn og unges møde med plane billeder i et historisk og nutidigt perspektiv. Den grafiske proces giver eleverne mulighed for at udvikle deres billedkunstkompetencer og fordybe sig i kunsthåndværket. Eleverne opnår specifik viden omkring produktion og teknik; kompetencer, som vil kunne danne basis for deres videre arbejde med billedkunsten.

Byen
Byen
© Fyns Grafiske Værksted

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
5000 kr.
Yderligere priser:
Prisen er med materialer, for tilbud kontakt os.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
4, 5, 6
Læreplanstemaer:
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
Grafiske undervisningsforløb sigter mod at fremme børn og unges møde med plane billeder i et historisk og nutidigt perspektiv. Den grafiske proces giver eleverne mulighed for at udvikle deres billedkunstkompetencer og fordybe sig i kunsthåndværket. Eleverne opnår specifik viden omkring produktion og teknik. Kompetencer, som vil kunne danne basis for deres videre arbejde med billedkunsten.