Ringsted Galleriet

SKULPTUR OG HVERDAG

På denne workshop vil eleverne arbejde med det udvidede skulpturbegreb, hvor fundne objekter m.fl. sættes i nye sammenhænge og får ny betydning og værdi.

På denne workshop tages der udgangspunkt i nogle af Ringsted Galleriets aktuelle eller tidligere udstillere, såsom Finn Reinbothe, som arbejder med mobiler fremstillet af fundne objekter såsom havepavillondele og mindre grene. Eleverne vil arbejde praktisk og teoretisk med skulpturel formgivning, og de vil blive introduceret til avantgarde-termer såsom readymade, kubisme og/eller assemblage af bl.a. Marcel Duchamp og Louise Nevelson.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’det rumlige’

Materialer: fundne genstande, maling etc.

Varighed:

1-dags forløb (evt. 4 timer, kan justeres efter behov) med fokus på materialer og formgivning

2-dages forløb med kunsthistorie, kunstteori, skitsefase og materialeindføring samt elevpræsentation af deres skulpturprojekt

Klassetrin: 2.-10.

Fremstilling af elev-mobile på Ringsted Galleriet
Praktisk arbejde
Foto

Heidi Hove

©

Ringsted Galleriet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Innovation og entreprenørskab, Medier, Projektopgaven, Samfundsfag, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde dels for at introducere faglig og dels for at få præciserede de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)