MUNDU - center for global dannelse

Sombos Cambodia

Kom med på halvanden times sanse-rejse til Cambodia sammen med to gæstelærere fra MUNDU.

Gæstelærerforløbet relaterer sig til undervisningsmaterialet ”Sombos Cambodia”, og tager udgangspunkt i filmen om elefanten Sombo, hvis historie er tæt sammenvævet med Cambodias historie. Sombo voksede op som arbejdselefant. Under Pol Pot blev hun skilt fra sin ejer, men de blev mirakuløst genforenet efter regimets fald. Siden kom de til hovedstaden, Phnom Penh, hvor Sombo i 32 år forsørgede sin ejer ved at give rideture til turister. Storbyelefanten blev Phnom Penhs højtelskede maskot - men hun blev også slidt op, og for nyligt pensioneret.

I filmen rejser Eva til Cambodia for at finde ud af, hvor Sombo er nu. På sin rundrejse møder hun forskellige mennesker og miljøer og får et indtryk af tilværelsen i Cambodia. Dette indblik i Cambodias hverdagsliv vil vi gerne dele med eleverne gennem et besøg af to gæstelærere fra MUNDU. Vi vil vise filmen, og snakke og quizze med eleverne om temaer som levevilkår, dyrevelfærd og bæredygtighed i børnehøjde. Vi medbringer også en kuffert med ting og sager, som vi har samlet på vores rejse rundt i Cambodia.

Igennem elefanten Sombos historie er det formålet at:

  • udforske temaer som levevilkår, dyrevelfærd og bæredygtighed i børnehøjde.
  • give elever i indskolingen indblik i kultur og dagligdag i Cambodia og en første fornemmelse for kompleksiteten i at skabe samfundsudvikling. Materialet introducerer eleverne til Cambodia – ikke som noget eksotisk og uforståeligt, men som et land, hvis borgere nok har anderledes levevilkår, men som alligevel er mulige at identificere sig med, fordi de har de samme ønsker og drømme om en god fremtid som eleverne selv.
Tegning af en elefantmor med sin unge.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
2900 kr.
Yderligere priser:
Prisen dækker et forløb med formidler på jeres skole. Brug af webstedet "Sombos Cambodia" er gratis.
Max deltagere:
35 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Dansk - Læsning, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Dansk, Kristendomskundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Lærervejledningen indeholder en fuld oversigt over alle kompetenceområder, som materialet dækker.
Dette eksempel dækker kompetenceområdet læsning for danskfaget.

- Finde tekst, Fase 2: Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider / Eleven har viden om sideopbygning på hjemmesider.

- Tekstforståelse, Fase 1: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet / Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur.

- Sammenhæng, Fase 1: Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer / Eleven har viden om samspil mellem tekst og læser.

- Sammenhæng, Fase 2: Eleven kan forholde sig til tekstens emne / Eleven har viden om enkle refleksionsspørgsmål.