Rigsarkivet

Struensee – magt og mennesker i oplysningstiden

Magt, enevælde og oplysningstid. I Rigsarkivets undervisningstilbud om Struensee går vi tæt på livlægen, der forsøgte at ændre Danmark fra en konservativ, lidt langsommelig europæisk stat til et brutalt, moderne oplyst mønstersamfund.

Danmark i 1700-tallet - en tid med halshugninger, hofballer, store idéer og ikke mindst en kongelig livlæge som forsøger at reformere den danske stat. Vi møder Christian den syvende, Dronning Caroline Mathilde og Struensee og ser nærmere på, hvordan den enevældige konge afgiver sin magt til Struensee, som sidder på denne i 16 mdr. Vi kigger på Trykkefrihedsforordningen af 1770, med hvilken Struensee afskaffer censuren og indfører trykkefrihed så borgerne kan få og dele viden og blive oplyste, og på et smædebillede af Struensee og Dronning Caroline Mathilde, som er udtryk for, at borgerne alligevel ikke nødvendigvis kun bruger trykkefriheden på det fælles bedste.

Johann Friedrich Struensee.
Johann Friedrich Struensee.
© Rigsarkivet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Kristendom, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Politik, Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne kan få viden om, hvem der i denne tid har magten i landet og hvilken betydning både religion og sociale forhold har for hvem der sidder på denne. Gennem arbejdet med kilder som Trykkefrihedsforordningen af 1771 og et smædebillede optegnes for eleverne et billede af, hvordan Struensee i oplysningstidens navn forsøger at ændre dette. Eleverne kan ved hjælp af deres kendskab til kildekritiske begreber og fagord vurdere værdi og troværdigheden af disse forskellige kilder og udtrykke sig mundtligt om dem.

Se alle tilbud fra: