Nordsøen Oceanarium

Tæt på fisk og fiskeri

Længerevarende forløb.

Over en længere periode arbejder klassen enkelt-, gruppe- og klassevis med fiskeri. Forløbet tager udgangspunkt i et halvdags-/dagsbesøg på en mindre jolle og en rundtur på havnen. Efterfølgende arbejdes der med tilknyttede delemner:

Skolen: Meteorologi (vejrobservationer), simpel navigation (kompasøvelse), fiskerimetoder.

Havnen: Besøg på fiskeauktionen (efterfølgende Oceanariet).

Oceanariet: Studier af sammenhæng mellem fiskenes levevis og fiskerimetoder.

Forløbet afsluttes med fiskerens besøg på klassen, hvor eleverne præsenterer vejrrapporter, og fiskeren svarer på spørgsmål, som er samlet op undervejs i forløbet. Undervisningsmaterialer er udviklet til forløbet, hvortil kan knyttes et par timers minikursus for lærerne.

Varighed: Forløbets omfang aftales mellem læreren og Skoletjenesten i forbindelse med planlægningen.

Forløbet afvikles primært april-november.

Tæt på fisk og fiskeri

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Dette tilbud, der er gratis, tilbydes kun for skoler i Hjørring Kommune.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Arbejdskendskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan relatere indhentet viden til sig selv og det nære område.

Eleverne skal kunne fortælle om havets ressourcer, og hvordan de bruges i deres hverdag.

Eleverne kan sammenholde egne vejrobservationer med en enkel vejrudsigt, herunder digitale vejrkort.

Eleverne kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv i fiskeriet og dets følgeerhverv.