Ungdomsskolen Bornholm

Teambuilding

I ungdomsskolens Outdoor-aktiviteter er naturen et bærende element. Med forskellig indgang søger alle Outdoor-aktiviteterne at give eleverne fælles oplevelser, hvilket er med til at styrke sammenholdet i elevgruppen.
 • Eleverne får opbygget teamspirit, selvtillid, mod og gensidig respekt gennem forskellige øvelser.
 • Eleverne vil skulle tage hurtige og anderledes beslutninger, og de vil opleve hinanden fra nye synsvinkler – stationære rollefordelinger i klassen kan måske ændres.

Praktisk information

 • Eleverne skal have praktisk tøj og fodtøj efter årstiden

Målgruppe

 • 6. - 10. klasse

Varighed

 • 4 timer men forløbet kan tilrettelægges efter aftale

Hvor

 • Vil fortrinsvis foregå som udendørsaktivitet. Stedet aftales

Hvornår

 • Undervisningen kan foregå hele skoleåret.

Pris

 • Som udgangspunkt er undervisningen gratis, evt. materiale forbrug afregnes

Fælles mål

I elevernes alsidige udvikling understøtter Teambuilding sandsynligheden for at

 • Eleven får lyst til at lære mere
 • Eleven udnytter sine læringspotentialer
 • Eleven får lyst til at bidrage i større sociale sammenhæng

Vil du vide mere om Skoletjenesten Bornholm?

www.skoletjenesten.dk/Bornholm Skoletjenesten

Skal du på lejrskole på Bornholm?

Find undervisningsaktiviteter, inspiration, rejseinformationer, overnatningssteder og andre praktiske oplysninger:

 www.lejrskole.bornholm.info

Teambuilding
Musik
Foto Ungdomsskolen © Ungdomsskolen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, evt. materialeforbrug afregnes
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Engelsk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Dansk, Engelsk, Musik