Kvindemuseet i Danmark

Teenageliv før og nu

Ungdomskultur, identitet og kønsroller i 50'erne og nu.

Undervisningen tager udgangspunkt i generelle overvejelser om ungdomslivet i 50’erne, bl.a. teenagebegrebet, oprør, forældre, køn, selvbestemmelse, pligter, fritid og idoldyrkelse. Det spejler vi i eleverne og deres verden og de tanker, de gør sig om det at være ung i dag. 

I undervisningen arbejder eleverne med erkendelsen af, at deres livsvilkår er historieskabte. Målet med undervisningstilbuddet er at styrke unges historiske bevidsthed og at gøre den generelle historie vedkommende gennem indlevelse og engagement. De unges motivation for at beskæftige sig med historie vokser, når den kan være et spejl. Og det kan den, når udgangspunktet er dem selv og unge ligesom dem selv. 

Beskrivelse af forløbet: 
Eleverne bliver opdelt i grupper og skal igennem fire forskellige temaer om ungdomskultur i 50’erne. De fire temaer indeholder genstande og artefakter, tekstuddrag og billeder, som eleverne skal forholde sig til. De skal fx spille 50’ernes musik på en rejsegrammofon samt forholde sig til et udvalg af tidens typiske konfirmationsgaver. Alle temaerne perspektiveres til elevernes egen verden og til ungdomskulturen i dag. Afslutningsvis er der en fælles opsamling, hvor vi diskuterer forskelle og ligheder mellem teeenagelivet dengang og i dag.

kvindemuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
450 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8.
Fag:
Dansk, Historie

Se alle tilbud fra: